Procedury

Procedury ogólne

  • Zarządzenie Nr 170/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
    • Procedura Ogólna PO-01: Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)
    • Procedura Ogólna PO-02: Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK)

 

Procedury Wydziałowe

Procedura Wydziałowa PW-01:

Procedura Wydziałowa PW-02:

Procedura Wydziałowa PW-03:

Procedura Wydziałowa PW-04:

Procedura Wydziałowa PW-05:

Procedura Wydziałowa PW-06:

Procedura Wydziałowa PW-07:

Procedura Wydziałowa PW-08:

Procedura Wydziałowa PW-09:

Procedura Wydziałowa PW-10:

Procedura Wydziałowa PW-11:

Procedura Wydziałowa PW-12:

Procedura Wydziałowa PW-13:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK