Biblioteka

Ważne dostęp do baz biblioteki UR

"Aby otrzymać hasła zdalnego dostępu do elektronicznych zasobów biblioteki należy mieć status studenta/pracownika UR Kraków oraz wysłać na adres mailowy oin@urk.edu.pl prośbę o wydanie haseł z podaniem imienia, nazwiska, numeru karty bibliotecznej/legitymacji studenckiej oraz wydziału/katedry (studenci dodatkowo muszą podać rok studiów).

Należy również posiadać założone i aktywne konto w Wypożyczalni BG UR (karta obiegowa nie może być wówczas podbita) – inaczej hasła zdalnego dostępu nie zostaną wydane. Dodatkowo osoby starające się o hasła muszę wysyłać prośby z adresów mailowych w domenie:  

@student.urk.edu.pl 

Obecnie każdy student posiada taki adres powiązany z Uczelnią.

Prośby z innych adresów niż ten pochodzący z domeny @student.urk.edu.pl będą z góry odrzucone.

Oferowany dostęp jest dostępem do zasobów podmiotów zewnętrznych – zasoby te nie są tworzone przez Bibliotekę/Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

UWAGA – osoby, które wysłały zgłoszenia o dostęp zdalny do baz prenumerowanych przez Bibliotekę Główną UR Kraków, zostaną poproszone o wypełnienie dwóch formularzy wraz z zaznaczeniem z jakich baz chciałyby skorzystać i odesłanie ich pod wskazany adres według wytycznych zawartych w mailu wysłanym wraz z formularzami do uzupełnienia. 

Same hasła wraz z instrukcjami zostaną dosłane w późniejszym terminie na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. " 

Standardowo każdy student/pracownik otrzymuje dostępy do:

  1. Elsevier (Science Direct) i Scopus
  2. EBSCO
  3. IBUK Libra 

Opcjonalne dostępy (trzeba zaznaczyć jeśli chce się otrzymać dostęp):

  1. Czasopismo “Food Technology”
  2. Baza Springer (książki I czasopisma)

Student/pracownik po otrzymaniu haseł zdalnego dostępu otrzymuje też instrukcje jak i gdzie się logować i jak korzystać z otrzymanych dostępów.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK