Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia magisterskie drugiego stopnia po studiach inżynierskich rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.

Pierwsza tura rekrutacji potrwa od 15 stycznia do 17 lutego 2021 r.

UWAGA

Od 18.02 do 24.02 trwa druga tura rekrutacji na studia II stopnia na kierunki Dietetyka oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. 

Rekrutacja na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Rolniczym odbywa się za pomocą systemu: elektronicznej rejestracji kandydatów

 

Więcej informacji tutaj


 

 

Kierunki studiów:

 

 

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)

Ścieżki dydaktyczne: Technologia żywności, Żywienie człowieka, Biotechnologia żywności, Jakość i bezpieczeństwo żywności.

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)

Warunki przyjęcia:Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie


 

 


 

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku roku (7 semestrów)

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność: Dietetyka

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 2 lata (4 semestry)

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR