Kierunki studiów

 

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność: Technologia żywności, Żywienie człowieka, Biotechnologia żywności

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność: Technologia żywności, Winiarstwo
Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność: Technologia żywności, Żywienie człowieka z dietetyką

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność: Technologia żywności
Warunki przyjęcia:Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie


 

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność: Browarnictwo i Słodownictwo

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony), jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka


 

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku roku (7 semestrów)

Specjalność: Dietetyka

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 1,5 roku (3 semestry)

Specjalność: Dietetyka

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie

 

Tryb studiów: NIESTACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie) - 2 lata (4 semestry)

Specjalność: Dietetyka

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie


 

studia I stopnia (inżynierskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: I stopnia (inżynierskie) - 3,5 roku roku (7 semestrów)

Specjalność: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Warunki przyjęcia: Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

studia II stopnia (magisterskie):

Tryb studiów: STACJONARNE

Rodzaj studiów: II stopnia (magisterskie)

Specjalność: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Warunki przyjęcia: Nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, a w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wskazanych w suplemencie


Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia I stopnia:

Informacje dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2018/2019 - 2019/2020 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie można znaleźć pod adresem: https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3296

Dodatkowe informacje o warunkach przyjęć na studia stacjonarne II stopnia:

UWAGA !!! Nabór na studia II stopnia,  w trybie stacjonarnym dla kandydatów z tytułem inżyniera prowadzony będzie po semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 (w miesiącach luty-marzec).

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR