JUBILEUSZ 50-lecia
Jubileusz 50lat WTŻ - logo   Jubileusz 50-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności
oraz uroczystości Jubileuszu 50-lecia pracy
prof. dr hab. inż. Ewy Cieślik i prof. dr hab. inż. Haliny Gambuś
połączone z konferencją naukową pt. „Przyszłość żywności czy żywność przyszłości?”

Data: 27-28  czerwca 2024 r.
Miejsce obrad i sesji posterowej: Wydział Technologii Żywności, ul. Balicka 122, 30-149 KrakówKomunikat nr 1 

Komunikat nr 2

Formularz zgłoszeniowy

Szablon streszczenia/rozdziału w monografii

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za zawartość merytoryczną przesłanych materiałów. Rozdziały do monografii (bez danych autorów) zostaną przesłane do recenzji, autorzy zobowiązują się do odniesienia się do uwag edytorskich i recenzyjnych we wskazanym przez organizatorów czasie, w przeciwnym razie redakcja zastrzega sobie prawo do wycofania materiałów z druku.

 

Zgłoszenie uczestnictwa do 15 marca 2024 r.

Przesłanie abstraktów do 20 kwietnia 2024 r.

Wniesienie opłaty do 15 kwietnia 2024 r. 

Przysyłanie pełnych tekstów do 10 maja 2024 r.

 

Informacja dla pracowników i absolwentów Oddziału i Wydziału Technologii Żywności

  

Adres Komitetu Organizacyjnego

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
30-149 Kraków, ul Balicka 122
Tel: 012 662 47 93
e-mail: jubileusz_wtz@urk.edu.pl

WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z ogromnym zainteresowaniem uroczystymi obchodami jubileuszu 50-lecia Oddziału i Wydziału Technologii Żywności, które przekroczyły nasze najśmielsze przewidywania, czujemy się w obowiązku sprostać tym oczekiwaniom. Oznacza to, że musimy przenieść uroczysty bankiet konferencyjno-jubileuszowy z Hotelu Premier w Krakowie (ul. Opolska 14A, 31-323 Kraków) do innego miejsca, które pomieści wszystkich naszych gości, tj. do Hotelu Swing (ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków).

Komitet obchodów jubileuszowych

Komitet honorowy
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – JM Rektor
prof. dr hab. Teresa Fortuna
prof. dr hab. inż. Mirosław Fik
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński
prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
prof. dr hab. dr h.c. Wacław Leszczyński
dr inż. dr h.c. Jerzy Zawistowski
prof. dr inż. dr h.c. Werner Praznik

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Aleksandra Duda
prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK
dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. URK
dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK
dr hab. Anna Konieczna-Molenda, prof. URK
prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć
prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, prof. URK
dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK
prof. dr hab. inż. Paweł Satora
dr hab. inż. Bożena Stodolak, prof. URK


Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Aleksandra Duda – przewodnicząca
dr Iwona Drożdż – sekretarz
mgr inż. Katarzyna Bartyzel – skarbnik
dr Gabriela Zięć
dr hab. inż. Tomasz Tarko, prof. URK
dr hab. Kinga Topolska, prof. URK
dr Łukasz Skoczylas, prof. URK
dr Ewelina Piasna-Słupecka
dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. URK
dr hab. inż. Anna Starzyńska-Janiszewska, prof. URK
dr Łukasz Byczyński
dr hab. inż. Monika Cioch-Skoneczny
dr Mariola Drozdowska
dr inż. Urszula Goik
dr inż. Magdalena  Januszek
dr inż. Ewelina Nowak
mgr inż. Elżbieta Pieczko
mgr inż. Katarzyna Szary-Sworst
mgr Kinga TurczaKomitet konferencji „Przyszłość żywności czy żywność przyszłości?”

Komitet Honorowy
prof. dr hab. inż. Dorota Witrowa-Rajchert
prof. dr hab. inż. Joanna Stadnik
dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof. uczelni (UP Wrocław)
prof. dr hab. Waldemar Gustaw (UP Lublin)
prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk (UP Poznań)
prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz (UWM Olsztyn)
dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni (Politechnika Łódzka)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki (ZUT Szczecin)
dr hab. Rafał Wołosiak (SGGW)
prof. dr hab. Dominika Guzek (SGGW)
dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ (Politechnika Bydgoska)
dr hab. inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD (UJD Częstochowa)
dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Komitet Naukowy
dr hab. Joanna Banaś
dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK
dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK
prof. dr hab. Aleksandra Duda
dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK
dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK
dr hab. inż. Joanna Kapusta-Duch, prof. URK
dr hab. Anna Konieczna-Molenda, prof. URK
dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK
dr hab. Jacek Rożnowski, prof. URK
dr Paweł Sroka, prof. URK
dr hab. Magdalena Surma, prof. URK
dr hab. Magdalena Witek, prof. URK

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Aleksandra Duda
dr Gabriela Zięć
dr Iwona Drożdż – sekretarz
dr Marta Liszka-Skoczylas – skarbnik
dr Łukasz Byczyński
dr inż. Aneta Ciosek
dr inż. Katarzyna Drzewowska
dr inż. Grzegorz Fiutak
dr inż. Grzegorz Kowalski
dr Małgorzata Makarewicz
dr inż. Katarzyna Petka-Poniatowska
dr Joanna Sobolewska-Zielińska
mgr inż. Agnieszka Zielińska
mgr inż. Tomasz Dera

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK