Komisje

LISTA CZŁONKÓW KOLEGIUM WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

 • prof. dr hab. Aleksandra Duda – Dziekan WTŻ
 • prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
 • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
 • prof. dr hab. inż. Paweł Satora
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Tarko
 • dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów, prof. URK
 • dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK
 • dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. URK
 • dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK
 • dr hab. inż. Anna Korus, prof. URK
 • dr hab. inż. Jarosław Korus, prof. URK
 • dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
 • dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, prof. URK
 • dr hab. inż. Anna Ptaszek , prof. URK
 • dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK
 • dr hab. inż. Bożena Stodolak , prof. URK
 • dr hab. Paweł Szlachcic, prof. URK
 • dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK
 • dr hab. inż. Marzena Zając prof. URK
 • dr hab. Magdalena  Michalczyk, prof. URK
 • dr inż. Katarzyna Drzewowska
 • dr inż. Karolina Królikowska
 • dr inż. Dorota Litwinek
 • dr Małgorzata Makarewicz
 • dr Oskar Michalski
 • dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica
 • dr Joanna Sobolewska-Zielińska
 • dr inż. Maria Walczycka
 • dr inż. Daniel Żmudziński
 • dr inż. Katarzyna Petka-Poniatowska
 • mgr inż. Elżbieta Pieczko - kierownik dziekanatu Wydziału Technologii Żywności
 • Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami
 • mgr inż. Marzena Dyba
 • mgr inż. Kacper Kaczmarczyk
 • mgr inż. Klaudia Kawa
 • mgr inż. Anna Kuczera
 • mgr inż. Katarzyna Szary-Sworst 
 • Przedstawiciele studentów Wydziału w liczbie 10 oddelegowanych przez właściwy organ studentów.

Komisje Dziekańskie powołane na kadencję od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2024 r.

Dziekańska komisja ds. jakości kształcenia

 • dr Gabriela Zięć – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK – zastępca
 • zespół ds. procedur i infrastruktury
  • dr hab. inż. Anna Sadowska-Rociek, prof. URK
  • dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK
  • dr łukasz Byczyński
  • dr hab. Magdalena Mika, prof. URK 
  • dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
 • zespół ds. dyplomowania
  • dr inż. Łukasz Skoczylas, prof. URK 
  • dr inż. Marta Liszka-Skoczylas 
  • dr Joanna Banaś 
  • dr inż. Aneta Ciosek 
 • zespół ds. USOS
  • dr hab. inż. Jacek Rożnowski, prof. URK
  • dr inż. Magdalena Januszek 
  • dr inż. Anna Stępień 
 • zespół ds. ankiet studenckich
  • dr hab. inż. Anna Starzyńska-Janiszewska, prof. URK
  • dr hab. inż. Wiktor Berski, prof. URK 
  • dr hab. inż. Renata B. Kostogrys, prof. URK
  • dr inż. Ewelina Nowak 
  • dr inż. Urszula Goik
  • prof. dr hab. Aneta Kopeć – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich 
  • prof. dr hab. inż.  Jacek Domagała – Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • zespół ds. monitorowania aktualności danych na stronach internetowych WTŻ
  • mgr inż. Kacper Kaczmarczyk
  • dr inż. Grzegorz Kowalski
  • dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK
  • dr Urszula Błaszczyk
 •  przedstawiciele studentów
  • Ewa Wendzel
  • Aleksandra Jaklińska

Dziekańska komisja ds. informacji i promocji wydziału

 • Mgr Mateusz Kucharek – przewodniczący
 • dr inż. Katarzyna Petka-Poniatowska
 • dr inż. Michał Pancerz
 • dr inż. Joanna Kruk
 • dr hab. Jacek Rożnowski, prof. URK
 • dr inż. Aneta Pater
 • dr inż. Agnieszka Pluta-Kubica
 • dr inż. Katarzyna Drzewowska 
 • dr inż. Paulina Pająk, prof. URK
 • mgr inż. Katarzyna Bartyzel
 • mgr inż. Nikola Nowak
 • mgr inż. Agnieszka Kucharek
 • Przedstawiciel doktorantów 
 • Przedstawiciel studentów 

Dziekańska komisja ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • zespół ds. kontaktów w przemysłem 
  • dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK – przewodnicząca; 
  • dr inż Grzegorz Kowalski
  • dr inż. Joanna Kruk 
  • dr hab inż. Jacek Słupski, prof. URK 
  • prof. dr hab inż Tomasz Tarko
  • dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK 
  • dr inż Marek Zdaniewicz, prof. URK
  • dr hab Karen Khachatryan, prof URK
  • dr hab inż. Aleksander Poreda, prof URK
  • dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK
  • dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK
  • dr inż. Dorota Litwinek
  • dr hab. inż Marcin Łukasiewicz, prof. URK
 • zespół do organizacji popularyzacji wiedzy i nauki 
  • dr inż Urszula Goik
  • dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof . URK
  • dr hab.Magdalena Michalczyk, prof. URK
  • dr Joanna Sobolewska-Zielińska
  • dr Anna Wisła-Świder, prof. URK
  • dr Lidia Krzemińska-Fiedorowicz
  • dr Iwona Tesarowicz 
  • dr hab. inż. Aneta Koronowicz, prof. URK
  • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć
  • dr Ewelina Piasna-Słupecka
  • dr Iwona Drożdż

Dziekańska komisja ds. oceny kadr, nagród i odznaczeń

 • dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. UR – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Aleksandra Duda - Dziekan WTŻ
 • mgr inż. Klaudia Kawa
 • dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
 • dr hab. Paweł Szlachcic, prof. URK
 • dr Małgorzata Makarewicz
 • dr hab. inż. Paweł Ptaszek, prof. URK
 • dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK 
 • dr ha inż. Teresa Witczak, prof. URK
 • dr Joanna Banaś 
 • dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. URK
 • dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK
 • dr hab. inż. Magdalena Surma, prof. URK
 • mgr inż. Krzysztof Sieja
 • dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć
 • dr inż. Kinga Dziadek, prof. URK
 • dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko, prof. URK 
 • mgr inż. Agnieszka Berdychowska

Dziekańska komisja ds. organizacji, rozwoju i budżetu

 • dr hab. inż. Mariusz Witczak, prof. URK – przewodniczący
 • dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK - Przewodniczący Rady Dyscypliny technologia żywności i żywienia 
 • prof. dr hab. Aleksandra Duda – Dziekan WTŻ
 • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć – Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
 • dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK
 • prof. dr hab. inż. Jacek Domagała
 • dr hab. Sławomir Pietrzyk, prof. URK
 • prof. dr hab. inż. Paweł Satora
 • dr hab. inż. Dorota Gumul, prof. URK
 • prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
 • dr hab. inż. Bożena Stodolak, prof. URK
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz
 • mgr inż. Kinga Turcza - Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WTŻ (z głosem doradczym)

Dziekańska komisja ds.  współpracy międzynarodowej

 • dr hab. Magdalena Surma, prof. URK – przewodnicząca
 • dr n. med. Ewa Piątkowska, prof. URK – Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+
 • dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK
 • dr hab. inż. Barbara Borczak, prof. URK
 • dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
 • dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
 • dr hab. inż. Piotr Kulawik, prof. URK
 • dr hab. Rafał Ziobro, prof. URK
 • dr inż. Michał Pancerz
 • dr inż. Agnieszka Zawiślak
 • mgr inż. Magdalena Skotniczny

Dziekańska komisja likwidacyjna

 • dr hab. Barbara Mickowska, prof. URK – przewodnicząca 
 • dr hab. inż. Barbara Borczak, prof. URK 
 • dr inż. Agnieszka Zawiślak 
 • dr Łukasz Byczyński 
 • dr hab. inż. Małgorzata Tabaszewska, prof. URK 
 • dr Urszula Błaszczyk 
 • dr inż. Grzegorz Kowalski 
 • dr Robert Socha, prof. URK
 • mgr inż. Angelika Wojtyś
 • dr hab. Krzysztof Danel 
 • mgr inż. Anna Wywrocka-Gurgul  
 • inż. Rafał Szram

Dziekańska Komisja ds. praktyk studenckich dla kierunku TŻiZCz

 • dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK – przewodniczący  PDPS
 • dr inż. Karolina Królikowska
 • dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK  
 • dr inż. Ireneusz Maciejaszek 
 • dr hab. inż. Bożena Stodolak, prof. URK
 • dr inż. Daniel Żmudziński 
 • dr inż. Monika Cioch-Skoneczny 
 • dr inż. Magda Filipczak-Fiutak 
 • dr hab. inż. Dorota Najgebauer-Lejko 
 • dr inż. Maria Walczycka
 • dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK
 • dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK 
 • dr hab. inż. Joanna Kapusta-Duch, prof. URK 
 • dr Ewelina Piasna-Słupecka
 • dr inż . Dorota Litwinek
 • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć 
 • prof. dr hab. inż. Jacek Domagała 
 • dr Gabriela Zięć 

Dziekańska Komisja ds. praktyk studenckich dla kierunku BiS

 • dr inż. Marek Zdaniewicz, prof. URK – przewodniczący
 • dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK
 • dr inż. Aneta Ciosek, 
 • dr inż. Aneta Pater
 • dr inż. Anna Stępień
 • dr hab. Rafał Ziobro, prof. URK
 • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć 
 • prof. dr hab. inż. Jacek Domagała 
 • dr Gabriela Zięć 

Dziekańska Komisja ds. praktyk studenckich dla kierunku Dietetyka

 • dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów, prof. URK – przewodnicząca 
 • dr inż. Radosława Skoczeń-Słupska
 • dr hab. Maja Grabacka, prof. URK 
 • dr inż. Kinga Dziadek, prof. URK
 • dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć
 • dr hab. Stanisław Kowalski, prof. URK
 • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć 
 • prof. dr hab. inż. Jacek Domagała 
 • dr Gabriela Zięć 
 • dr inż. Katarzyna Petka-Poniatowska

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK