Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Załącznik do
Zarządzenia Rektora 100/2018
z dnia 4.06.2018 r.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i kończy się 30 września 2019 r. Dzieli się na dwa semestry:
  1. zimowy: od 1 października 2018 r. do 24 lutego 2019 r.
   1. okres zajęć dydaktycznych: 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.
   2. przerwa świąteczna i wakacje zimowe: 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.
   3. okres zajęć dydaktycznych 3 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019 r.
   4. zimowa sesja egzaminacyjna: 28 stycznia 2019 r. do 10 luty 2019 r.
   5. przerwa międzysemestralna: 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r., w tym zimowa sesja egzaminacyjna - poprawkowa 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.
  2. letni: 25 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.
   1. okres zajęć dydaktycznych: 25 lutego 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.
   2. przerwa świąteczna i wakacje wiosenne: 24 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
   3. okres zajęć dydaktycznych 24 kwietnia 2019 r. do 16 czerwca 2019 r.
   4. letnia sesja egzaminacyjna: 17 czerwca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
   5. przerwa wakacyjna: 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., w tym letnia sesja egzaminacyjna - poprawkowa 9 września 2019 r. do 22 września 2019 r.
 2. Zalecane terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych:
  1. semestr zimowy: 13-14.10.2018 r.; 27-28.10.2018 r.; 17-18.11.2018r.; 1-2.12.2018 r.; 15-16.12.2018 r.; 12-13.01.2019 r.; 26-27.01.2019 r.
  2. semestr letni: 2-3.03.2019 r.; 16-17.03.2019 r.; 30-31.03.2019 r.; 13-14.04.2019 r.; 11-12.05.2019 r.; 8-9.06.2019 r.
 3. Dni Rektorskie, tj. dodatkowe dni wolne od zajęć:
  1. 5 października 2018 r. - centralna uroczystość inauguracji roku akademickiego w Uczelni,
  2. 2 maja 2019 r.; 2 listopada 2018 r.
 4. Zgodnie z §7 Regulaminu Studiów:
  1. ust. 5 - Na studiach niestacjonarnych, w okresie zajęć dydaktycznych organizowane są kilkudniowe zjazdy, których termin ustala Rektor. Dziekan może ustalić dodatkowy termin zjazdów, o czym informuje Rektora.
  2. ust. 7 - Rektor lub Dziekan z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może:
   1. dokonać zmian w podziale roku akademickiego;
   2. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu;
   3. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru zachowując wymiar realizowanych godzin w semestrze Dziekan o podjętych secyzjach informuje Rektora.
   4. ust. 8 - W przypadku zawieszenia prowadzeniea zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z sobotą i niedzielą. Dopuszcza się również skrócenie sesji.
 5. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 15 września 2019 r.
 6. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 6 października 2018 r., a na semestr letni do 3 marca 2019 r.
 7. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku i wydziałowe inauguracje odbywają się w dniach od 24 września do 30 września 2018 r.
 8. Zakwaterowanie w domach Studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2018 r. i potrwa do 3 października 2018 r. do godz. 1500. Po tym terminie miejsce pozostaje w puli rezerwowej Uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR