Organizacja roku akademickiego 

Organizacja roku akademickiego dla studentów Wydziału Technologii Żywności

- zmiana obowiązująca od 21.12.2020 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 7 Regulaminu studiów oraz załącznika do Zarządzenia Rektora z dnia 02.07.2020 r. zarządzam następujący przebieg roku akademickiego dla studentów Wydziału Technologii Żywności

1. zawieszenie zajęć z okresie 21-22.01.2020 r. oraz 7-8.01.2021 r.

W okresie tym studenci ostatnich lat studiów mogą wykonywać badania do swoich prac dyplomowych, ponadto dla studentów VII semestru studiów I stopnia mogą być realizowane umówione wcześniej zaliczenia i egzaminy końcowe. Wszyscy studenci mogą także uczestniczyć w tym czasie w dodatkowych (dobrowolnych) zajęciach, szkoleniach, webinariach.

2. zmiana terminu zakończenia semestru zimowego oraz przesunięcie sesji egzaminacyjnej zimowej

a) Semestr zimowy zostaje wydłużony do 5 lutego 2021 r., przy czym zachowany zostaje czas jego trwania równy 15 tygodni

b) sesja zimowa dla studentów WTŻ trwa od 8 do 19 lutego 2021 r.,

c) przerwa międzysemestralna trwa od 20 do 28 lutego 2021 r.

d) zimowa sesja poprawkowa trwa od 1 do 5 marca 2021 r.

3. zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia semestru letniego oraz sesji egzaminacyjnej letniej

a) semestr letni rozpoczyna się dla wszystkich studentów WTŻ 8 marca 2021 r. i trwa 15 tygodni do 25 czerwca 2021 r.

Zajęcia w semestrze letnim są prowadzone w trybie schodkowym, tj. zajęcia w formie stacjonarnej mają studenci poszczególnych roczników (wszystkich kierunków studiów realizowanych an WTŻ):

8-26 marca 2021 (3 tygodnie) – II semestr studiów I stopnia

29 marca do 30 kwietnia 2021 r. (4 pełne tygodnie zajęć) – I semestr studiów II stopnia

1-7 kwietnia(włącznie) przerwa wielkanocna.

4 maja (wtorek) do 21 maja 2021 r. (niemal 3 tygodnie) – IV semestr studiów I stopnia

24 maja do 11 czerwca 2021 r. (3 tygodnie, Boże Ciało wolne) – VI semestr studiów I stopnia

14 do 25 czerwca 2021 r. (2 tygodnie) – III semestr studiów II stopnia

Uwaga: Studenci uczestniczący z zajęciach z języków obcych innych niż j. angielski uczestniczą w nich zgodnie z uczelnianą organizacją roku akademickiego (ZR nr 137/2020). Harmonogram zajęć z języka angielskiego zostanie dostosowany do tej organizacji.

b) Sesja letnia trwa od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.

c) sesja poprawkowa bez zmian – zgodnie z ZR nr 137/2020.

 

Dziekan

dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR