Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia  zaprasza zainteresowanych pracowników oraz studentów do kontaktu w sprawach związanych z jakością kształcenia na WTŻ:

  • osobiście:  pełniąc dyżur w każdy czwartek w godz. 09:00-11:00 w pokoju 1.28
  • telefonicznie: 12 662 4781 
  • drogą elektroniczną: gabriela.ziec@urk.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK