Studenci z niepełnosprawnością
Wydział Technologii Żywności realizując zasadę równości szans i niedyskryminacji zwraca szczególną uwagę na jednakowe szanse, pełny dostęp do edukacji, a także możliwość uczestnictwa w inicjatywach akademickich dla wszystkich osób. Zachęcamy do realizacji swoich planów i marzeń. 
 
Pomoc i porady można uzyskać u Pełnomocnika Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
dr inż. Joanna Kruk
tel. 12 662 47 68
pokój 0.143 IV Segment (parter)
 
Pełnomocnik oferuje pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych  z adaptacją i funkcjonowaniem na Uczelni osób z niepełnosprawnością, udziela informacji  o istniejących możliwościach dostosowania formy zaliczenia/egzaminu do potrzeb Studenta, indywidualnej organizacji procesu kształcenia oraz innych sprawach na wniosek Studenta. Udzieli również informacji o programach wsparcia oraz o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych dla Studentów z niepełnosprawnością.
 
Obszar działalności Pełnomocnika obejmuje:
 
  •  rozpoznanie potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów oraz pracowników z niepełnosprawnościami,
  •  podejmowanie działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiazywaniu problemów studentów z niepełnosprawnościami i chorujących przewlekle,
  • inicjowanie działań oraz działań oraz działanie na rzecz usuwania wszelkiego rodzaju barier 
  • w dostępie osób z niepełnosprawnościami do zasobów dydaktycznych i naukowych, 
  • wspieranie i konsultowanie inicjatyw osób z niepełnosprawnościami.
 
 
Nadzór z ramienia uczelni- Biuro Pomocy Materialnej i Osób Niepełnosprawnych
Dr hab. Joanna Puła
Pełnomocnik Rektora UR ds. Studentów Niepełnosprawnych
Telefon: (12) 662 43 67
 
 
Przydatne linki 
„Program zwiększenia dostępności Uniwersytety Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” https://uczelniadostepna.urk.edu.pl/

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK