CharakterystykaTechnologia Żywności łączy w sobie zagadnienia z zakresu szeroko pojętych nauk przyrodniczych, technicznych oraz aspekty ekonomiczne i prawne dotyczące żywności i żywienia człowieka. W ramach Wydziału działają dwa kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Towaroznawstwo. Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ma trzy specjalności: Technologia żywności, Żywienie człowieka oraz Jakość i bezpieczeństwo żywności, natomiast kierunek Towaroznawstwo ma jedną specjalność Towaroznawstwo żywności.

W nowoczesnym budynku Wydziału zlokalizowanym przy ulicy Balickiej 122, wyposażonym w nowoczesną aparaturę, prowadzone są zajęcia w komfortowych warunkach. Studenci mają do swojej dyspozycji bibliotekę z dostępem do baz danych, pracownie komputerowe z dostępem do internetu, barek spożywczy, a także kiosk oraz automaty serwujące napoje i słodycze.

 

Wygląd zewnętrzny budynków Wydziału Technologii Żywności

 

W trakcie studiów na Wydziale student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych oraz zawodowych, by po ich ukończeniu podjąć pracę w branży spożywczo-gastronomicznej, lub też w instytucjach kontrolujących i nadzorujących produkcję i dystrybucją żywności.

Studia są zorganizowane w systemie dwustopniowym. Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy  inżyniera i może kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Zajęcia w trakcie realizacji dwóch pierwszych semestrów studiów inżynierskich są jednakowe dla wszystkich studentów danego kierunku. Na studiach II stopnia studenci dzieleni są na mniejsze grupy w ramach tzw.  specjalizacji a profil zajęć jest dostosowany do wymogów wybranej specjalizacji (takiej jak: Przetwórstwo Owoców i Warzyw, Analiza Żywności, Technologia Węglowodanów, Żywienie Człowieka).

 

Wykład na Wydziale Technologii Żywności.   Praca w laboratorium Wydziału Technologii Żywności

 

W ciągu pierwszych lat studiów prowadzone są m.in. zajęcia z chemii, matematyki, fizyki, biochemii, maszynoznawstwa. Zdobywana później wiedza z zakresu technologii żywności i żywienia ma wymiar praktyczny, przydaje się zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Najciekawszy okres studiów zaczyna się na trzecim roku, po wprowadzeniu przedmiotów związanych z technologiami produkcji poszczególnych rodzajów żywności, takimi jak: Mleczarstwo, czy Technologia Fermentacyjna. Dużą zaletą jest odpowiednia liczba ćwiczeń laboratoryjnych, w trakcie, których studenci poznają przebieg procesów produkcyjnych, charakterystycznych dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego, czy też metod analizy surowców oraz produktów. Duże zainteresowanie wzbudza także analiza organoleptyczna różnych wyrobów przemysłu spożywczego.

Wnętrza nowego gmachu Wydziału Technologii Żywności

 

Po drugim roku studiów inżynierskich organizowane są dla studentów praktyki objazdowe, w trakcie których zapoznają się z technologią różnych zakładów produkujących żywność. Praktyki te pozwalają obejrzeć od środka zakłady produkcyjne oraz poznać specyfikę poszczególnych branż przemysłu spożywczego.

 

Studenci od pierwszego roku studiów mogą brać udział w prowadzeniu prac naukowych, pod opieką pracowników Wydziału, w ramach Studenckiego Koła Naukowego Technologów Żywności. Organizowane są sesje naukowe, w trakcie których studenci prezentują swoje osiągnięcia.

Studenci Wydziału Technologii Żywności mają możliwość odbycia praktyk oraz studiowania w kilku zagranicznych ośrodkach. Obecnie możliwe są wyjazdy do ośrodków w Adanie (Turcja), Gandawie (Belgia), Kopenhadze (Dania), Pardubicach (Republika Czeska), Lyonie (Francja) oraz Wiedniu (Austria). Oferta możliwości wyjazdu ciągle się poszerza, w związku z nawiązywaniem współpracy z kolejnymi uczelniami.

Na Wydziale organizowane są szkolenia oraz studia podyplomowe, na których można podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ponadto przy Wydziale działają organizacje powiązane z przemysłem spożywczym, takie jak: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ) czy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż). Ta ostatnia organizacja rokrocznie organizuje konkurs im. "Profesora Franciszka Nowotnego" na najlepszą pracę magisterską.

Przy dobrej organizacji czasu podczas studiów, można z powodzeniem pogodzić naukę z pracą. Dzięki temu istnieje możliwość nie tylko podreperowania swojego budżetu, ale także zdobycia cennego doświadczenia, które później będzie procentować w samodzielnym życiu.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR