Charakterystyka

Wydział Technologii Żywności jest miejscem dla Osób, które chcą dogłębnie poznać procesy rządzące każdym etapem łańcucha żywnościowego; od zaprojektowania produktu, poprzez technologię wytwarzania, analizę i ocenę jego jakości, z uwzględnieniem aspektów dietetycznych.  

 

 

Wydział oferuje możliwość nauki na 3 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia (7 semestrów każdy). Na profilu ogólnoakademickim realizowane są: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Dietetyka, a profil praktyczny obejmuje Browarnictwo i Słodownictwo.  

 Na studiach niestacjonarnych I stopnia Wydział oferuje nauczanie w ramach kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (7 semestrów).  

 Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i uzyskuje tytuł inżyniera

 Na dalszym szczeblu nauki – w ramach studiów stacjonarnych II stopnia Wydział oferuje następujące Kierunki: Technologię Żywności i Żywienie Człowieka (3 semestry) i Dietetykę (3 semestry), a także kierunek realizowany w języku angielskim: Food Engineering.  

 Studia niestacjonarne obejmują dwa kierunki: Technologię Żywności i Żywienie Człowieka (3 semestry) i Dietetykę (4 semestry).  

 Absolwent studiów drugiego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, uzyskuje tytuł magistra inżyniera

 Uzupełnieniem wykształcenia mogą być studia podyplomowe oferowane przez Wydział: Żywienie człowieka i dietetyka, Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli), Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki, Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza. 

Wiedzę zdobytą na I stopniu Studiów, można poszerzyć na II stopniu, wybierając dopasowane do swoich zainteresowań obszary technologiczne i badawcze w jednej z dziewięciu Katedr Wydziału.  

Budynek Wydziału Technologii Żywności zlokalizowany jest przy ulicy Balickiej 122 w dobrze skomunikowanej części Krakowa – Bronowicach. Pomimo bliskości do centralnej, rozrywkowej, ale i głośnej części miasta, Bronowice są cichą, malowniczą i ekonomiczną alternatywą do zamieszkania. Podróż z Bronowic na Rynek trwa zaledwie kilkanaście minut. Dodatkowym atutem lokalizacji Wydziału jest bezpośrednie sąsiedzctwo przystanku autobusowego MPK - UR BALICKA na którym zatrzymują się linie 139, 208, 218, 228 oraz 601. W pobliżu znajduje się przystanek PKP i Szybkiej Kolei Miejskiej. Wydział od zjazdu z obwodnicy Krakowa będącej częścią autostrady A4 dzieli niecałe 5km. Na potrzeby Studentów udostępniono także duży, darmowy parking. Studenci korzystający z rowerów mogą pozostawić swój jednoślad przed budynkiem w dedykowanych stojakach.

Na Wydziale znajdują się: ogólnodostępny bufet z ciepłymi posiłkami oraz automaty vendingowe z przekąskami, zimnymi i gorącymi napojami. Dla zwiększenia komfortu wydzielono strefy relaksu wyposażone w wygodne sofy, stoliki i książki o różnorodnej tematyce. W budynku udostepnione jest darmowe Wi-Fi dla studentów umożlwiające także korzystanie z zasobów uczelnianych i dostępu do baz danych. Wydział wychodzi także do Osób wymagających wsparcia z uwagi na trudne sytuacje życiowe, oferując  darmowe konsultacje psychologiczne.  

Na potrzeby nauczania Wydział dysponuje dwiema dużymi i nowoczesnymi salami wykładowymi oraz salą konferencyjną. Ponadto zajęcia prowadzone są w 57 salach ćwiczeniowych (laboratoria, sale seminaryjne, pracownie komputerowe). Laboratoria wyposażone są w wysoce wyspecjalizowaną infrastrukturę badawczą, dzięki której studenci wszystkich kierunków mogą prowadzić zaawansowane badania naukowe. Na parterze budynku znajduje się czytelnia z bogatym księgozbiorem i wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do baz danych i czasopism branżowych. 

Dla pasjonatów nauki i ciekawych wyzwań Wydział prowadzi Koło Naukowe Technologów Żywności w skład, którego wchodzą 22 sekcje tematyczne, w ramach których Studenci prowadzą interesujące ich badania naukowe pod opieką pracowników naukowych Wydziału. Wyniki badań prezentowane są na Sesjach Kół Naukowych: Wydziałowej i Uczelnianej, na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także publikowane są w prestiżowych czasopismach naukowych. Praca w Kole Naukowym jest okazją do nawiązania wielu przyjaźni, rozwijania zainteresowań, a także zdobycia ciekawych nagród.