Charakterystyka

Wydział Technologii Żywności jest miejscem dla Osób, które chcą dogłębnie poznać procesy rządzące każdym etapem łańcucha żywnościowego; od zaprojektowania produktu, poprzez technologię wytwarzania, analizę i ocenę jego jakości, z uwzględnieniem aspektów dietetycznych.