Pełnomocnicy

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Technologii Żywności powołani na kadencję od 01.01.2022 do 31.12.2024 r.

 • dr inż. Joanna Kruk – Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • dr Gabriela Zięć – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr hab. Magdalena Surma, prof. URK – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej 
 • dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK – Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych 
 • mgr Mateusz Kucharek – Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału 
 • dr n. med. Ewa Piątkowska, prof. URK – Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+  
 • dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK – Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka
 • dr inż. Marek Zdaniewicz, prof. URK – jako Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku browarnictwo i słodownictwo
 • dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów, prof. URK – jako Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dla kierunku dietetyka

                        

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia  zaprasza zainteresowanych pracowników oraz studentów do kontaktu w sprawach związanych z polityką jakości kształcenia na WTŻ:

 • osobiście:  pełniąc dyżur w każdy czwartek w godz. 09:00-11:00 w pokoju 1.28
 • telefonicznie: 12 662 4781 
 • drogą elektroniczną: gabriela.ziec@urk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK