Pełnomocnicy
 • Pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WTŻ
  mgr inż. Kinga Turcza
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
  Prof. dr hab. inż. Paweł Satora
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej
  dr hab. Andrzej Danel profesor UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
  dr hab. inż. Aleksander Poreda profesor UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Studentów Niepełnosprawnych
  dr inż. Emilia Bernaś profesor UR
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
  dr hab. inż. Ryszard Macura
 • Koordynator Wydziałowy ds. Praktyk Studenckich
  dr inż. Adam Florkiewicz profesor UR                                                                   

     Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach 12.30-13.30 on-line w systemie TEAMS.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR