Koło Naukowe Technologów Żywności


logo kół naukowych

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI

Pełnomocnik Dziekana ds Kół Naukowych
dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
(e-mail: 
gohar.khachatryan@urk.edu.pl, tel. 12 662 48 47)

O NAS

Koło Naukowe Technologów Żywności rozpoczęło swoją działalność w roku 1993  z inicjatywy prof. dr hab. Tadeusza Gregi, który założył Sekcję Technologii Mleczarskiej i został pierwszym opiekunem naukowym Koła Naukowego Technologów Żywności. W roku 2001 powstały Sekcje Analizy Żywności oraz Technologii Węglowodanów, a następnie kolejne sekcje (lista działających sekcji poniżej). Obecnie Koło Naukowe Technologów Żywności liczy 14 sekcji. 

Jesteśmy na Facebooku !!!

 

Opiekunowie Koła Naukowego Technologów Żywności

 • od 2022 –  dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
 • 2015 – 2022 dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof URK
 • 2008 - 2015 prof. dr hab. inż. Władysław Migdał
 • 1993 - 2008 prof. dr hab. inż. Tadeusz Grega

 

SEKCJE KOŁA  NAUKOWEGO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI UR Kraków

 • Sekcja Analizy i Oceny Jakości Żywności
  • Opiekun: dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK
 • Sekcja Technologii Węglowodanów
  • Opiekun: dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof. URK
 • Sekcja Przetwórstwa Zbóż
  • Opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK
 • Sekcja Fitochemii
  • Opiekun: dr Oskar Michalski
 • Sekcja Technologii Fermentacji "Promil"
  • Opiekun: dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK
 • Sekcja Bioprocesów i Biopreparatów
  • Opiekun: dr hab. Maja Grabacka, prof. URK
 • Sekcja Żywności Prozdrowotnej
  • Opiekun: dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK
 • Sekcja Mikrobiologii Żywności
  • Opiekun: dr Małgorzata Makarewicz
 • Sekcja Przetwórstwa Owoców i Warzyw
  • Opiekun: dr hab. inż. Jacek Słupski, prof. URK
 • Sekcja Żywienia Człowieka i Dietetyki
  • Opiekunowie:
   • prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć,
   • dr inż. Katarzyna Drzewowska
 • Sekcja Woda w Żywności
  • Opiekun: dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK
 • Sekcja Nanomateriałów
  • Opiekunowie:
   • dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK;
   • dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK
 • Sekcja Koło gospodyń i gospodarzy wydziaławych
  • Opiekun: dr Gabriela Zięć
 • Sekcja Jak to jest zrobione - laboratorium żywności
  • Opiekunowie:
   • dr Gabriela Zięć;
   • mgr inż. Katarzyna Petka-Poniatowska

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów działających w kołach naukowych do uczestnictwa w Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tegoroczna Sesja odbędzie się 29 maja 2023 r. w Centrum Kongresowym URK (część oficjalna) i będzie prowadzona w kilku sekcjach tematycznych (na Wydziale). Studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne, a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są atrakcyjne nagrody. Uprzejmie proszę opiekunów poszczególnych sekcji Koła Naukowego WTŻ o przesłanie streszczeń referatów w terminie do 20 marca 2023 roku na adres:

  gohar.khachatryan@urk.edu.pl

Harmonogram Sesji Kół Naukowych 2023

 

Celem Sesji jest przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń między studentami i zespołami badawczymi, wzajemne uczenie się i doskonalenie warsztatu naukowego, nawiązywanie nowych kontaktów, umożliwienie i zachęta do realizacji wspólnych badań, także tych o charakterze interdyscyplinarnym, ale przede wszystkim do ciągłego kontaktu z nauką. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów WTŻ na Sesję Wydziałową.

 

Pełnomocnik Dziekana ds Kół Naukowych

dr hab. Gohar Khachatryan , prof. URK 

 

Program Sesji Kół Naukowych 2022

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK