Katalog Dobrych Praktyk

Dobre praktyki - wybrane źródła zewnętrzne

  • Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych. Opr.: Ł. Sułkowski. Polska Komisja Akredytacyjna, Warszawa 2015 - Pobierz
  • Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach. Opr.: M. Próchnicka. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013 - Pobierz
  • Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki. Red.: W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2010 - Pobierz
  • Kodeks DOBRE PRAKTYKI W SZKOŁACH WYŻSZYCH opracowany przez Fundację Rektorów Polskich uchwalony przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2007 r., Kraków 2007 - Pobierz

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK