Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
 Adres

                  Email

         Telefon

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków  

(12) 662-47-46

Kierownik Katedry:

 

 

prof. dr hab. Teresa Fortuna

rrfortun@cyf-kr.edu.pl

(12) 662-47-79
Pracownicy naukowi:

 

 

prof. dr hab. Teresa Fortuna rrfortun@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-79
prof. dr hab. inż.  Lesław Juszczak rrjuszcz@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-78
dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk slawomir.pietrzyk@urk.edu.pl (12) 662-48-38
dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska izabela.przetaczek-roznowska@urk.edu.pl (12) 662-47-80
dr inż. Małgorzata Bączkowicz malgorzata.baczkowicz@urk.edu.pl (12) 662-48-34
dr inż. Dorota Gałkowska dorota.galkowska@urk.edu.pl (12) 662-47-77
dr inż. Paulina Pająk paulina.pajak@urk.edu.pl (12) 662-47-80
dr hab. Jacek Rożnowski rrroznow@cyf-kr.edu.pl (12) 662-48-34
dr Joanna Sobolewska-Zielińska rrsobole@cyf-kr.edu.pl (12) 662-47-77
dr inż. Karolina Królikowska karolina.krolikowska@urk.edu.pl (12) 662-47-77
dr Robert Socha robert.socha@urk.edu.pl (12) 662-47-78
Pracownicy techniczni:

 

 

mgr inż. Angelika Kosiorowska angelika.kosiorowska@urk.edu.pl (12) 662-47-80
mgr inż. Bogusława Miłek boguslawa.milek@urk.edu.pl (12) 662-48-34
mgr inż. Barbara Gancarczyk barbara.gancarczyk@urk.edu.pl (12) 662-47-46
Doktoranci:

 

 

mgr inż. Celina Habryka    

 

Główne kierunki badań:

 • Jakość i właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych,
 • Metody analityczne w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • Analiza sensoryczna w kontroli jakości żywności,
 • Skrobia - jej struktura i właściwości, metody modyfikacji skrobi i funkcjonalne właściwości preparatów skrobiowych,
 • Właściwości reologiczne żywności,
 • Interakcje pomiędzy składnikami żywności i ich wpływ na kształtowanie cech funkcjonalnych żywności,
 • Bioaktywne składniki żywności.

 

Dyscypliny dydaktyczne:

 • Dla studentów studiów stacjonarnych

   

  • Analiza sensoryczna i jakość opakowań,
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności,
  • Metody spektroskopowe w analzie żywności,
  • Podstawy biofizyki żywności,
  • Współczesne trędy w analizie i ocenie jakości żywności,
  • Doświadczalnictwo i analiza danych,
  • Związki bioaktywne w żywności - korzyści i zagrożenia,
  • Seminarium dyplomowe,
  • Konwersatorium dyplomowe,
  • Pracownia magisterska.

 • Dla studentów studiów niestacjonarnych

   

  • Analiza sensoryczna,
  • Analiza chemiczna żywności,
  • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego,
  • Analiza instrumentalna w badaniu żywności,
  • Seminarium dyplomowe,
  • Konwersatorium dyplomowe,
  • Pracownia magisterska.

 

Ważniejsze publikacje:

 • Witczak M., Korus J., Ziobro R., Juszczak L. The effects of maltodextrins on gluten-free dough and quality of bread. Journal of Food Engineering 2010, 96, 258-265.
 • Juszczak L., Witczak M., Gałkowska D. Flow behaviour of black chokeberry (Aronia Melanocarpa) juice. International Journal of Food Engineering 2009, 5, 1, 1.
 • Łabanowska M., Dyrek K., Bidzińska E., Fortuna T., Pietrzyk S.,Przetaczek I. Rożnowski J., Socha R. Effect of sweeteners on radical formation in the starch studied by EPR. Food Science and Technology International, 2009, 15, 4, 357-365.
 • Przetaczek-Rożnowska I. Influence of saccharose and artifical sweeteners on physicochemical properties of maltodextrines solutions with differential values of dextrose equivalent. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Series Food Science and Technology, 2009, 12, 3.
 • Socha R., Juszczak L., Pietrzyk S., Fortuna T. Antioxidant activity and phenolic composition of herbhoneys. Food Chemistry 2009, 113, 568-574.
 • Juszczak L., Socha R., Rożnowski J., Fortuna T., Nalepka K. Physicochemical properties and quality parameters of herbhoneys. Food Chemistry 2009, 113, 538-542.
 • Korus J., Witczak M., Ziobro R., Juszczak L. The impact of resistant starch on characteristics of gluten-free bread and dough. Food Hydrocolloids 2009, 23, 988-995.
 • Łabanowska M., Dyrek K., Bidzińska E., Fortuna T., Pietrzyk S., Rożnowski J., Socha R.P., Cu2+ ions as a paramagnetic probe in EPR studies of radicals generated thermally in starch. Starch/Stärke, 2008, 60, 134-145.
 • Gałkowska D. Effect of saccharides on gelatinization and retrogradation of modified potato starch. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Series Food Science and Technology, 2008, 11, 1.
 • Dyrek K., Bidzińska E., Łabanowska M., Fortuna T., Przetaczek I., Pietrzyk S. EPR study of radicals generated in starch by microwaves or by conventional heating. Starch/Stärke, 2007, 59, 318-325.
 • Juszczak L., Fortuna T. Rheology of selected Polish honeys. Journal of Food Engineering, 2006, 75, 1, 43-49.
 • Pietrzyk S., Fortuna T. Oxidation-induced changes in the surface structure of starch granules. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2005, 14/55, 2, 159-164.
 • Pietrzyk S. The changes in internal structure of starch granules caused by oxidation. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Series Food Science and Technology, 2005, 8(2), 23.
 • Zaleska B., Socha R., Karelus M., Grochowski J., Serda P. Synthesis of saturated imidazolidyn[1,5-a]- and thiazolidyn[3,4-a]perhydroquinoxalin-4-one and imidazolidin[1,5-a]piperazin-4one derivatives. Synthesis, 2004, 13, 2169-2172.
 • Sikora M., Juszczak L., Sady M., Krawontka J. Use of modified starches as thickeners of cocoa syrups. Food Science and Technology International, 2004, 10, 5, 347-354.
 • Juszczak L., Witczak M., Fortuna T., Banachowicz A. Effect of some hydrocolloids on rheological properties of rye starch. Food Science and Technology International, 2004, 10, 2, 125-131.
 • Korus J., Juszczak L., Witczak M., Achremowicz B. Influence of selected hydrocolloids on Triticale starch rheological properties. International Journal of Food Science and Technology, 2004, 39, 6, 641-652.
 • Rożnowski J., Fortuna T. Morphological analysis of phosphorylated starch. Starch - progress in structural studies, modifications and applications. Tomasik P., Yuryev V.P., Bertoft E. (eds.) Polish Society of Food Technologists' Małopolska Branch, 2004, 245-256.
 • Juszczak L., Fortuna T. Effect of temperature and soluble solids content on viscosity of cherry juice concentrate. International Agrophysics, 2004, 18, 17-21.
 • Bidzińska E., Dyrek K., Fortuna T., Łabanowska M., Pietrzyk S. EPR studies of thermally treated oxidized corn starch. Starch/Stärke, 2004, 56, 461-468.

 

Propozycje dla przemysłu:

 • Analiza sensoryczna w ocenie jakości żywności,
 • Analiza podstawowych cech i składników żywności,
 • Metody spektrofotometryczne w analizie żywności,
 • Atomowa spektroskopia absorpcyjna i emisyjna w analizie żywności,
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie żywności.
 • Właściwości reologiczne żywności.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR