Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
telefon: 12 662 47 46
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.61
telefon: 12 662 48 38
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.59
telefon: 12 662 47 78
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.85
telefon: 12 662 48 29
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Dorota Gałkowska, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.60
telefon: 12 662 47 77
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Gohar Khachatryan, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.46
telefon: 12 662 48 47
fax: 12 662 43 36
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Izabela Przetaczek-Rożnowska, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.58
telefon: 12 662 47 79
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Jacek Rożnowski, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.64
telefon: 12 662 48 34
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Paulina Pająk, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.61
telefon: 12 662 47 80
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Robert Socha, prof. URK


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.61
telefon: 12 662 47 80
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Karolina Królikowska


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.61
telefon: 12 662 47 80
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Joanna Sobolewska-Zielińska


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.60
telefon: 12 662 47 77
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Angelika Wojtyś


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.60
telefon: 12 662 47 77
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Agnieszka Cabaj


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.66
telefon: 12 662 47 46
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Małgorzata Dąbrowska


Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Klaudia Kawa


adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.30
telefon: 12 662 47 46
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Prof. Teresa Fortuna


Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Małgorzata Bączkowicz


Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

 

Główne kierunki badań:

 • Jakość i właściwości surowców, półproduktów i produktów żywnościowych,
 • Metody analityczne w ocenie jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • Analiza sensoryczna w kontroli jakości żywności,
 • Skrobia - jej struktura i właściwości, metody modyfikacji skrobi i funkcjonalne właściwości preparatów skrobiowych,
 • Właściwości reologiczne żywności,
 • Interakcje pomiędzy składnikami żywności i ich wpływ na kształtowanie cech funkcjonalnych żywności,
 • Bioaktywne składniki żywności.

 

Dyscypliny dydaktyczne:

 • Dla studentów studiów stacjonarnych

   

  • Analiza sensoryczna i jakość opakowań,
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności,
  • Metody spektroskopowe w analzie żywności,
  • Podstawy biofizyki żywności,
  • Współczesne trędy w analizie i ocenie jakości żywności,
  • Doświadczalnictwo i analiza danych,
  • Związki bioaktywne w żywności - korzyści i zagrożenia,
  • Seminarium dyplomowe,
  • Konwersatorium dyplomowe,
  • Pracownia magisterska.

 • Dla studentów studiów niestacjonarnych

   

  • Analiza sensoryczna,
  • Analiza chemiczna żywności,
  • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego,
  • Analiza instrumentalna w badaniu żywności,
  • Seminarium dyplomowe,
  • Konwersatorium dyplomowe,
  • Pracownia magisterska.

 

Publikacje pracowników Katedry: - Repo URK

 

Propozycje dla przemysłu:

 • Analiza sensoryczna w ocenie jakości żywności,
 • Analiza podstawowych cech i składników żywności,
 • Metody spektrofotometryczne w analizie żywności,
 • Atomowa spektroskopia absorpcyjna i emisyjna w analizie żywności,
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa w analizie żywności.
 • Właściwości reologiczne żywności.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK