Misja
MISJA WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

 

Państwo i społeczeństwo stawiają przed szkolnictwem wyższym niezwykle ważne i odpowiedzialne zadania, do których realizacji niezbędne jest powołanie i odpowiednie predyspozycje intelektualne kadry akademickiej.

Misja Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie jest zgodna z misją Uczelni. Można ją określić jako służbę nauce, społeczeństwu i gospodarce. Obejmuje ona w pełni świadomą realizację procesu kształcenia studentów, rozwój nowej kadry naukowej, prowadzenie badań w celu rozszerzania zasobów wiedzy i teorii naukowych.

Na Wydziale pielęgnuje się jego historię, sięgając także do bogatej tradycji wywodzącej się jeszcze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nawiązując do dorobku historycznego a jednocześnie otwierając się na wyzwania współczesnego świata nauczyciele akademiccy Wydziału dokładają wszelkich starań, aby wychować  studentów na mądrych, roztropnych, prawych i kulturalnych obywateli w duchu pełnej odpowiedzialności zawodowej i społecznej. Ponadto kultywują Oni dążenie do prawdy, poszanowanie wiedzy i zdolności twórczych, hołdują otwartości na nowe idee cywilizacyjne oraz swobody akademickie.

Interdyscyplinarność prowadzonych badań naukowych, jak również uwzględnianie w procesie dydaktycznym wiedzy z różnych obszarów (nauki rolnicze, przyrodnicze, ekonomiczne, lingwistyczne, prawne, humanistyczne, matematyczne, informatyczne, inżynieryjne itp.), umożliwia studentom uzyskanie wszechstronnej wiedzy niezbędnej do prowadzenia zaawansowanych badań lub efektywnej pracy zawodowej. Podkreśla się także istotną rolę samokształcenia celem zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy.

Istotnym elementem Misji Wydziału jest budowanie i umacnianie poczucia wspólnoty akademickiej wśród pracowników, studentów wszystkich poziomów kształcenia oraz absolwentów, a także dbałość o utrzymanie właściwego profilu, rozwijanie kreatywności w myśleniu oraz innowacyjności w działaniu, w celu zbudowania środowiska zdolnego do dokonywania śmiałych odkryć naukowych.

Kształtowanie właściwych postaw naukowych, moralnych i etycznych zarówno wśród pracowników, studentów, jak i absolwentów oraz kształcenie w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy stanowią niezwykle ważny cel strategii rozwoju Wydziału.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR