Studia z Przyszłością
Szanowni Państwo 
Pragniemy się podzielić radosną nowiną, że wszystkie nasze kierunki studiów I stopnia, tj. Browarnictwo i słodownictwo, Dietetyka oraz Technologia żywności i żywienie człowieka zostały nagrodzone Certyfikatem Akredytacyjnym "Studia z Przyszłością" 2022!!!!
W dniu 10 lutego 2022 roku Komisja Konkursowa powołana do oceny aplikacji zgłoszonych do Programu zakończyła pracę i ustaliła listę rankingową kierunków i specjalności studiów wyróżnionych w tegorocznej, 7. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Po dokonaniu oceny naszych aplikacji Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu kierunkom: browarnictwo i słodownictwo (studia I stopnia), dietetyka (studia I stopnia) oraz technologia żywności i żywienie człowieka (studia I stopnia), prowadzonym na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” 2022. W ocenie Komisji kierunki spełniają kryteria regulaminowe Konkursu, albowiem zapewniają absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowane są w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Nadto założenia koncepcji kształcenia na ocenionych kierunkach studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do
realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju, tak w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym.
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK