Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - studia stacjonarne

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności:

 

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia  

stacjonarne I stopnia

dla kierunków:

·                     Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,

·                     Dietetyka,

·                     Browarnictwo i Słodownictwo

na rok akademicki 2022/ 2023:

 

Przewodnicząca Zespołu Rekrutacyjnego: prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

Sekretarz Komisji na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:  dr inż. Katarzyna Drzewowska

Sekretarz Komisji na kierunku Dietetyka: dr inż. Magda Filipczak-Fiutak

Sekretarz Komisji na kierunku Browarnictwo i Słodownictwo: mgr inż. Wiktoria Grzebieniarz

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia:

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Dyżury telefoniczne: poniedziałek - piątek 10.00-12.00

tel.: 690 347 180 

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

 

 

 
Regulamin rekrutacji 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK