Gastronomia i catering dietetyczny

 

Zarys studiów  
Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: ogólnoakademicki

Łączna liczba godzin na studiach:
Stacjonarnych: 2338

Niestacjonarnych:1566

 

Kontakt

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków

adres do korespondencji:

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
tel: 12 662 47 48 (49)
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl

 Aktualne programy studiów

 

Profil absolwenta:

·       ma wiedzę na temat problemów i wyzwań dotyczących nowoczesnego przetwórstwa żywności i racjonalnego żywienia człowieka, w tym związanych z produkcją potraw bezpiecznych dla konsumenta

·       rozumie jaki wpływ na przydatność technologiczną surowców oraz wartość odżywczą gotowych potraw mają przemiany biochemiczne, chemiczne i fizyczne

·       wie jak procesy technologiczne, metody utrwalania oraz warunki dystrybucji i przechowywania żywności wpływają na jej jakość, bezpieczeństwo, wartość odżywczą oraz zawartość składników nieodżywczych o właściwościach prozdrowotnych

·       potrafi dobrać odpowiednie techniki, metody, technologie, materiały i narzędzia w celu rozwiązania określonego problemu związanego z produkcją i przechowywaniem potraw oraz ich jakością i bezpieczeństwem

·       potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w technologii gastronomii oraz przeprowadzić standardowe analizy dotyczące składu chemicznego, jakości mikrobiologicznej i wykonać ocenę cech sensorycznych potrawy

·       potrafi projektować receptury potraw, w tym także dla osób z różnymi potrzebami żywieniowymi, i wytwarzać, z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcyjnej, potrawy i dania o określonych cechach i właściwościach dietetycznych

·       jest przygotowany do planowania funkcjonowania przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i budowaniem strategii rozwoju zakładu

·       jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych czy garmażeryjnych.

·       ma wpojone nawyki ustawicznego dokształcania się, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe

·       zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów

·       jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK