Browarnictwo i Słodownictwo
 

Zarys studiów

Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: praktyczny
Stacjonarne: 2272 godzin
Liczba godzin praktyk: 960 godzin

Kontakt 

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków
tel.: 12 662 47 48 (49)
fax: 12 662 47 50
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl

Program studiów

 

Profil absolwenta

  • absolwent ma praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej, nauk technicznych i ekonomicznych
  • zna podstawy inżynierii i techniki, jest specjalistą z zakresu projektowania produktów piwowarskich, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym
  • jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących słód, piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz inne surowce browarnicze
  • wie jak zorganizować produkcję piwa włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację w skali rzemieślniczej i przemysłowej
  • zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą, a także zna zagadnienia formalnoprawne w tym segmencie działalności gospodarczej 
  • wie jak posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi 
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia się
  • zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów 
  • jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK