Browarnictwo i Słodownictwo

 

Zarys studiów   

Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: praktyczne
Liczba godzin: 2400
Liczba godzin praktyk zawodowych: 480 (3 miesiące)

Program kształcenia

Download PDF

Kontakt

a.poreda@urk.edu.pl
dr hab. inż. Aleksander Poreda
tel. +48 12 662 47 91

 

  

Rejestracja

 1. w celu rejestracji stwórz profil kandydata:
  https://erk.ur.krakow.pl/zaloz_konto.html
 2. zaloguj się na swój profil, zarejestruj się na Browarnictwo i słodownictwo - wtedy zostanie utworzone Twoje indywidualne konto bankowe
 3. dokonaj opłaty rejestracyjnej i oczekuj na wynik procesu rekrutacji (wszelkie informacje będą dostępne na portalu)

Zainteresowany?

Zapisz się już dziś!
Na ten kierunek studiów przyjętych będzie
TYLKO 30 osób!

Wyślij swoje pytania lub wątpliwości.

 

Profil absolwenta

Dlaczego browarnictwo na URK? 

 • absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu technologii browarniczej i słodowniczej
 • jest specjalistą z zakresu projektowania produktów, podstaw inżynierii i techniki, kontroli jakości oraz utrzymania higieny w zakładzie produkcyjnym
 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w zakładach produkujących piwo (w skali rzemieślniczej, regionalnej, jak i przemysłowej) oraz słód i inne surowce browarnicze
 • zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z planowaniem i zarządzaniem produkcją browarniczą 
 • zna zagadnienia formalno-prawne w tym segmencie działalności gospodarczej
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia
 • zna język obcy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
 • ponad połowa kadry prowadzącej zajęcia kierunkowe to przedstawiciele przemysłu lub osoby wykazujące się stażem przemysłowym
 • współpracujemy aktywnie z przemysłem piwowarskim aby rzetelnie przygotować absolwentów do pracy zawodowej
 • mamy swój mikroBrowar Uniwersytecki, na którym studenci praktykują swoje umiejętności
 • prace dyplomowe realizowane są na potrzeby browarów
 • nauka odbywa się w małych grupach (30 osób na wykładach, 15 osób ćwiczeniach)
 • oferujemy staże i praktyki zagraniczne, oraz możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+
 • możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

 Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji:

 1. Bez postępowania kwalifikacyjnego mogą być przyjęci laureaci i finaliści eliminacji centralnych następujących olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy technicznej, a także laureaci (do 5 miejsca) eliminacji centralnych olimpiad: wiedzy o żywności, wiedzy o żywieniu i żywności (poprzednia nazwa „Olimpiada wiedzy o żywieniu”), wiedzy i umiejętności rolniczych, w bloku Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
 2. Lista przedmiotów branych pod uwagę obejmuje dla poziomu podstawowego lub rozszerzonego matury, jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: matematyka, chemia, fizyka z astronomią, biologia.

 Szczegółowy Regulamin Rekrutacji dostępny jest tutaj.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR