Badania zamawiane

 

 Nr i typ projektu

Temat 

Kierownik 

Termin realizacji 

Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż

B-Z/88/2021/WTŻ

Opinia na temat modernizacji zakładu poprzez wprowadzenie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym

prof. dr hab. inż. Halina Gambuś

15.11.2021-20.12.2021

BZ/44/2021/WTŻ

Badania zlecone z reologii z Uniwersytetem Rzeszowskim

dr hab. inż. Magdalena Krystyjan, prof. URK     dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK

02.06.2021-09.06.2021

B-Z/73/2020/WTŻ

(BZ 4734)

Raport dotyczący innowacyjnej technologii produkcji drożdżaka premium z nadzieniem buraczano-malinowym

prof. dr hab. inż. Halina Gambuś , dr inż. Dorota Litwinek

01.12.2020-18.12.2020

B-Z/107/2019/WTŻ

Usługa badawczo-rozwojowa związana z opracowaniem technologii produkcji wyrobów piekarskich o wysokiej zawartości białka, którego wartość biologiczna jest zbliżona do białka wzorcowego

dr inż. Dorota Litwinek

05.11.2019-31-12-2019

 BZ 4716

Wykonanie opinii o innowacyjności projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R w zakresie opracowania nowej receptury pączków i zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji pączków 

prof. dr hab. inż. Marek Sikora 

 14.06.2019

 B-Z/8/2019/CTT
(BZ 4710)

Badanie wartości inhibinowej oraz właściwości antyoksydacyjnych miodów oraz ocena możliwości zastosowania systemu RFID w gospodarce pasiecznej 

 dr hab. inż. Stanisław Kowalski, prof. URK

 22.02.2019-18.04.2019

B-Z/16/2018//WTŻ (BZ 4705)

Opracowanie receptury i założeń technologicznych produktów z udziałem mąki z teffu wraz z oceną ich jakości i składu chemicznego 

 prof. dr hab. inż. Halina Gambuś , dr inż. Dorota Litwinek

 20.03.2018-29.03.2018

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 

BZ-852/WTZ/KPPZ/2016

Usługa badawczo-rozwojowa związana z opracowaniem technologii wytwarzania wyrobów mięsnych-wędzonek z udziałem mąki konopnej” dla firmy Zakład Mięsny Robert Tyran S.C., Robert Tyran, Agata Tyran S.C. 

dr inż. Marzena Zając, prof URK

2.01.2018-19.10.2018

BZ-888

Opracowanie innowacyjnej technologii pasteryzacji produktów żywnościowych z wykorzystaniem mikrofal również w atmosferze modyfikowanej

dr inż. Marzena Zając

20.12.2016-15.07.2019

BZ-921

Zbadanie działania hyzopu oraz ogórecznika lekarskiego – roślin o działaniu leczniczym i prozdrowotnym jako zamiennikó soli peklującej do wyrobów mięsnych

dr inż. Marzena Zając

1.02.2017-30.12.2017

BZ-4704/WTŻ/KPPZ/18

Zakup usługi badawczo-rozwojowej dla firmy Violetta Stąpel obejmującej opracowanie znacząco ulepszonej technologii wzbogaconych past warzywnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPMP.01.02.03-12-0378/17

dr inż. Marzena Zając, prof URK

2.01.2018-19.10.2018

BZ-4723/WTŻ/KPPZ/2020

Zakup usługi obejmującej wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie technologii wytwarzania mokrej karmy dla psów z surowców ubocznych przemysłu mięsnego” w ramach projektu POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje dla firmy Kurek Justyna FHU „Juvita”

dr inż. Marzena Zając, prof URK

3.02.2020-10.12.2020

BZ-4728 

Opracowanie założeń technologicznych, wraz z doborem maszyn i urządzeń, do produkcji nowych wyrobów lodziarskich, w postaci nowej gamy sorbetów, otrzymanych z produktów ubocznych przetwórstwa mleka. 

dr hab. inż. Marek Sady, prof. UR 

 12.03.2020-13.08.2020

BZ-4729

Opracowanie innowacyjnego dodatku do żywności polepszającego jakość ryżu po ugotowaniu oraz wydłużającego datę przydatności do spożycia pakowanego świeżo ugotowanego ryżu.

dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK

30.10.2020-28.02.2022 

BZ-4740

Usługa badawczo-rozwojowa związana z opracowaniem technologii produkcji przekąski dla psów z mięsa dzika z dodatkiem innowacyjnych hydrolizatów proteinowych uzyskanych z surowców odpadowych z dzika.

dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK

19.07.2021-18.07.2022 

Katedra Chemii

BZ 4721

Przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej, mającej na celu stworzenie technologii wytwarzania słomek biodegradowalnych z wykorzystaniem surowców odpadowych

dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK

grudzień 2019- wrzesień 2020

BZ - 4736

Opracowanie koncepcji w formie elektronicznej i papierowej z przeniesieniem praw własności intelektualnej do w/w koncepcji i związanych z nią wyników badań naukowych dotyczącej dwóch kosmetyków i dwóch opakowań. Wykorzystanie połączenia hialuronu i ozonu zamkniętego w oleju z konopi, zastosowanie foli biodegradowalnej w opakowaniach kosmetyków.

dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK 

15.01.2021 - 31.12.2021

BZ - 4730

Wykonanie pracy naukowo - badawczej pt.: "Folia biodegradowalna"

dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK

21.09.2020-30.09.2020

Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia

BZ - 4726 

Opracowanie opinii/ekspertyzy dotyczącej innowacyjności  technologii wytwarzania innowacyjnych produktów wspomagających odżywianie (żywe kultury bakterii, nalewka propolisowa, maść propolisowa

dr hab. inż. Anna Korus, prof. URK

10.03. 2020 - 30.04.2020

BZ – 4741

Oznaczenie poziomu polifenoli ogółem, aktywności antyoksydacyjnej i gęstości odżywczej kakao i czekolad

dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. URK

09.08. 2021 - 09.09.2021

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK