Projekty zrealizowane

Nr i typ projektu

Temat

Kierownik

Termin realizacji

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

1855
OPUS 

Wpływ podwójnej modyfikowanej skrobi o różnej zawartości amylozy na strukturę ziarna skrobiowego, właściwości fizyko-chemiczne i generowanie wolnych rodników

Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk

10.02.2014-9.08.2016

 1857
PRELUDIUM 

Maltooligosacharydy na bazie skrobi modyfikowanych chemicznie - otrzymywanie, struktura, właściwości oraz możliwości aplikacyjne

Mgr inż. Karolina Pycia

14.03.2014-13.03.2015

Katedra Biotechnologii Żywności

 6707
POMOST 

Molecular mechanisms of anticancer effects of Peroxisome Proliferator Activated Peceptor alpha activation by fatty acids and fenofibrate in tumor cells

Dr Maja Grabacka

17.11.2011-31.10.2014

 1854
 OPUS 

Wpływ bakterii probiotycznych oraz liganów receptorów Toll-podobnych na wzrost i zróżnicowanie komórek nabłonkowych jelita cienkiego - badania w modelu organotypowej hodowli trójwymiarowej pochodzącej z zarodków kurzych

Dr Małgorzata Pierzchalska

10.02.2014-9.02.8017

Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego

 1856
 OPUS 

Opracowanie podstaw teoretycznych analizy in situ reologicznych wartości strukturalnych płynów spożywczych

Prof. dr hab. Mirosław Grzesik

20.03.2014-19.03.2017

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

1772

promotorski

Wpływ modyfikacji białek mleka transglutaminazą na właściwości jakościowe serów miękkich

 

dr hab. inż. J. Domagała, prof. UR

 25.10.2010-24.04.2012

 1807
własny 

Właściwości denitryfikujące, aromatyzujące i zakwaszające bakterii kwasu mlekowego oraz ziarniaków izolowanych z tradycyjnych surowych wyrobów mięsnych fermentowanych

Dr inż. Ewelina Węsierska

11.05.2011-10.09.2014

 7020 Grant na Innowacje w programie „Inkubator Innowacyjności 2.0”

 Hydrolizat żelatyny z karpia w formie mikrokaspułek do przedłużania trwałości ryb i ich przetworów

dr inż. Piotr Kulawik  4.07.2019 – 15.06.2020 
 Bony na Innowacje dla MŚP  Zakup usługi obejmującej wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie technologii wytwarzania mokrej karmy dla psów z surowców ubocznych przemysłu mięsnego  dr inż. Marzena Zając  3.02.2019 – 10.12.2019
Grant na Innowacje w programie „Inkubator Innowacyjności 2.0” BZ-64/2019/CTT Wykorzystanie folii furcelleranowych do produkcji przetworów mięsnych” realizowanego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4 Dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK 4.07.2019-15.062020
 1722 MINIATURA  Badanie zmian zachodzących w ekstraktach mięsnych pod wpływem NO-syntazy i/lub argininy  dr inż. Marzena Zając   7.11.2019-6.11.2020
8701 LIDER  Projektowanie innowacyjnych przetworów z karpia typu „snack food” o charakterze prozdrowotnym przeznaczonych dla sportowców dr inż. Joanna Tkaczewska 1.01.2017 – 30.09.2021
BZ-4743 Usługa badawczo-rozwojowa związana z opracowaniem innowacyjnych wyrobów mięsnych o charakterze funkcjonalnym Dr hab. inż. Marzena Zając, prof. URK 10.11.2021-30.03.2022

Katedra Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej

 1823
ogólny 

Interakcje pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego człowieka a składnikami żywności funkcjonalnej o właściwościach antyoksydacyjnych

Dr inż. Aleksandra Duda-Chodak

12.12.2011-13.11.2014

1833
Iuventus Plus 

Wpływ odmiany śliwy na skład mikroflory drożdżowej owoców oraz charakterystykę chemiczną otrzymywanych z nich spirytusów śliwkowych

Dr hab. Paweł Satora

3.04.2012-2.04.2014

Katedra Technologii Węglowodanów

1809
własny 

Możliwości zagospodarowania mąki owsianej odpadowej do produkcji pieczywa, ekstrudatów i zagęstników spożywczych

Prof. dr hab. Halina Gambuś

11.05.2011-10.11.2014

1832
Iuventus Plus 

Wpływ interakcji polisacharydów i białek na właściwości chleba żytniego. Badania modelowe

Dr inż. Krzysztof Buksa

3.04.2012-2.04.2014

  1840
OPUS 

Niestabilne w czasie kleiki skrobi ziemniaczanej oraz możliwości ich stabilizacji

Prof. dr hab. Marek Sikora

21.08.2012-20.08.2015

Katedra Żywienia Człowieka

1810
własny 

Ocena prozdrowotnego (przeciwmiażdżycowego) oddziaływania jaja kurzego wzbogaconego w sprzężone trieny kwasu linolenowego (CLnA) w badaniach in vitro (mysie makrofagi RAW 264.7) oraz in vivo (myszy genetycznie zmodyfikowane ApoE/LDLr-/-)

Dr hab. Renata Kostogrys

11.05.2011-10.05.2014

1825
ogólny 

Składniki bioaktywne w owocach wybranych krzewów dziko rosnących i ich wpływ na organizm szczura laboratoryjnego

Dr hab. Elżbieta Sikora, prof. UR

9.12.2011-8.06.2014

 1839
OPUS 

Zależna od sprzężonego kwasu linolowego (CLA) aktywacja transkrypcyjna PPAR – badanie molekularnych mechanizmów potencjalnie przeciwnowotworowego działania kwasów tłuszczowych żółtek jaj wzbogaconych w CLA

Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska

06.08.2012-05.08.2015

1708 Preludium

Wpływ owoców i liści czereśni na wybrane wskaźniki biochemiczne oraz metabolizm tłuszczów w organizmie szczura doświadczalnego

dr inż. Kinga Dziadek

09.03.2016 – 08.09.2019

Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji

1826
ogólny 

Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie profilaktyki osteoporozy – badania in vivo w warunkach hipoalimentacji wapniowej, z wykorzystaniem modelu samicy rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy Wistar)

Dr Kinga Topolska

13.12.2011-12.12.2014

1717

MINIATURA

Ocena wpływu dodatków smakowych - tzw. "zamienników" soli - na powstawanie estrów monochloropropanodioli w wytrawnym pieczywie cukierniczym

Dr Anna Sadowska-Rociek

18.08.2017-17.08.2018

 
       
       
 
       
       

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK