Dietetyka
 

Zarys studiów   

Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów:
3 – studia stacjonarne
4 – studia niestacjonarne
Profil: ogólnoakademicki

Stacjonarne: 982 godzin

Liczba godzin praktyk: 200 godzin

Niestacjonarne: 1064 godzin

Liczba godzin praktyk: 200 godzin

Kontakt

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków

adres do korespondencji:

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
tel: 12 662 47 48 (49)
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl

 Aktualne programy studiów

 

 
 Profil absolwenta
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego
  • posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności, projektowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia
  • ma wiedzę w zakresie profilaktyki leczniczej, umożliwiającej organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego odpowiednio do wieku i stanu zdrowia, a także umie prowadzić edukację żywieniową
  • ma także wiedzę z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności
  • jest  przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach dostarczających żywność dla szpitali i innych jednostek żywienia zbiorowego (catering), ośrodkach leczenia chorób żywieniowo-zależnych, placówkach sportowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego)
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, potrafi obsługiwać różne programy komputerowe, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
  • jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK