Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Studia II stopnia

Rodzaj studiów:

II-go stopnia ( 3 semestry). Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka

Forma:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Profil absolwenta:

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego). Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego żywienia człowieka. Potrafi posługiwać się technologią komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi. Absolwent  ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej.


                                                                                                                           


Absolwenci studiów I-go stopnia, kierunku technologia żywności i żywienia człowieka, mają możliwość podjęcia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,  II-go stopnia.
    Przedmioty objęte planem studiów stacjonarnych,  II-go stopnia, na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, w ogólnej liczbie 768 godzin  lub niestacjonarnych, obejmujących 592 godziny, podzielone są na wyszczególnione poniżej grupy.

  • Grupa przedmiotów obowiązkowych: Podstawy przedsiębiorczości, Informatyka stosowana, statystyka stosowana, Nowe trendy w przetwórstwie i utrwalaniu żywności, Polityka wyżywienia ludności, Nutrigenomika, Opakowania, magazynowanie i transport żywności, przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych, język obcy, praktyka dyplomowa (4 tyg. – 160 h).
  • Grupa przedmiotów fakultatywnych: Technologie specjalizacyjne, Elektywy specjalizacyjne, Seminaria specjalizacyjne, Doświadczalnictwo i statystyczna analiza danych, Metody badań eksperymentalnych realizowane w poszczególnych blokach specjalizacyjnych do wyboru oraz Elektywy kierunkowe realizowane dla całego roku.  

Program studiów dostępny w zakładce Student – Program studiów

Bloki specjalizacyjne - studia stacjonarne:


A: Dietetyka

B: Higiena i toksykologia żywności

C: Technologia gastronomiczna

D: Analiza i ocena jakości żywności

E: Bioanalityka żywności

F: Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności

G: Inżynieria żywności

H: Przetwórstwo mięsa 

J: Przetwórstwo  mleka

K: Przetwórstwo owoców i warzyw

L: Technologia piekarstwa i innych produktów zbożowych

M: Technologia węglowodanów

N: Technologia fermentacji i napojów

O: Tradycyjne i nowoczesne technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów

P: Przetwórstwo surowców zwierzęcych

R: Jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych

Z: Food technology and human nutrition

 

Bloki specjalizacyjne - studia niestacjonarne:

A: Analiza i ocena jakości żywności

B: Przetwórstwo mięsa 

C: Przetwórstwo  mleka

D: Przetwórstwo owoców i warzyw

E: Przetwórstwo surowców zwierzęcych

F: Technologia węglowodanów

G: Przetwórstwo zbóż

H: Technologia fermentacji i napojów

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK