Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Zarys studiów   

Rodzaj studiów: magisterskie - II stopnia
Liczba semestrów: 3
Profil: ogólnoakademicki

Stacjonarne: 936 godzin

Liczba godzin praktyk: 160 godzin

Niestacjonarne: 592 godzin
Liczba godzin praktyk: 160 godzin

Kontakt  

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków

adres do korespondencji:

al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków
tel: 12 662 47 48 (49)
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl


 

Bloki specjalizacyjne - studia stacjonarne

 • A: Dietetyka
 • B: Higiena i toksykologia żywności
 • C: Technologia gastronomiczna
 • D: Analiza i ocena jakości żywności
 • E: Bioanalityka żywności
 • F: Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności
 • G: Inżynieria żywności
 • H: Przetwórstwo mięsa
 • J: Przetwórstwo mleka
 • K: Przetwórstwo owoców i warzyw
 • L: Technologia piekarstwa i innych produktów zbożowych
 • M: Przetwórstwo węglowodanów
 • N: Technologia fermentacji i napojów
 • O: Tradycyjne i nowoczesne technologie w przetwórstwie zbóż i węglowodanów
 • P: Przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • R: Jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych
 • S: Technologia koncentratów spożywczych i przechowalnictwo
 • Z: Food technology and human nutrition

Bloki specjalizacyjne - studia niestacjonarne

 • A: Analiza i ocena jakości żywności
 • B: Przetwórstwo mięsa
 • C: Przetwórstwo mleka
 • D: Przetwórstwo owoców i warzyw
 • E: Przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • F: Technologia węglowodanów
 • G: Przetwórstwo zbóż
 • H: Technologia fermentacji i napojów

 Aktualne programy studiów

Profil absolwenta

 • ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka
 • jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz kontroli jakości żywności i zapewnienia jej bezpieczeństwa
 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka, a także w szkolnictwie zawodowym (po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia pedagogicznego)
 • potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń
 • zna zasady marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego żywienia człowieka
 • potrafi posługiwać się technologią komputerową w zarządzaniu procesami technologicznymi
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia, zna język obcy oraz prawidłowo posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
 • jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej
 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK