Charakterystyka sal

 

Nr sali Ilość miejsc Jednostka organizacyjna
Osoba rezerwująca Uwagi
Sale wykładowe
 I 120  WTŻ  Andrzej Buczek  rezerwacja poprzez e-mail:
andrzej.buczek@urk.edu.pl  
 II  100
 1-35 45
    Sale seminaryjne
0.41  15 Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia mgr inż. Anna Kuczera
(tel. wew. 47-57)
 na stanie rzutnik i komputer
0.72  20  Katedra Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż mgr inż. Katarzyna Szary-Sworst
(tel. wew. 47-47)
 na stanie rzutnik i komputer
 0.91  30 Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych mgr inż. Marzena Dyba 
(tel. wew. 48-10)
 na stanie rzutnik i komputer
0.111  30 Katedra Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia   mgr inż. Katarzyna Bartyzel 
(tel. wew. 45-25)
 na stanie rzutnik i komputer
 0.116  22 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego  mgr inż. Agata Bednarz
(tel. wew. 47-63)
 na stanie rzutnik
 0.129  20 Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności mgr Agata Wojciechowska
(tel. wew. 47-58)
 na stanie rzutnik i komputer
 0.142  35 Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego  mgr inż. Agata Bednarz
(tel. wew. 47-63)
 na stanie rzutnik
 1.26  15  Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności mgr inż. Klaudia Kawa
(tel. wew. 47-46)
 na stanie rzutnik i komputer
 1.52 30  Katedra Chemii mgr inż. Nikola Nowak
(tel. wew. 43-36)
 na stanie rzutnik i komputer
 1.7  15  Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii  mgr inż. Agnieszka Zielińska
(tel. wew. 47-98)
 na stanie rzutnik i komputer
 1.87 12