Czerwiec 2019
Udostępnij:


REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - ROK AKADEMICKI 2019 / 2020

  • od 3 czerwca do 9 lipca 2019 r. - możliwość rejestracji w systemie ERK (zamknięcie Sytemu ERK: 9 lipca 2019r. godz 23.59),
  • 11 - 12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy rankingowej,
  • składanie dokumentów - zgodnie z komunikatem w ERK,Komplety dokumentów przyjmowane będą w siedzibie Wydziału Technologii Żywności, w pokoju 1.52 (ul. Balicka 122, 30 - 149 Kraków). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce Regulamin rekrutacji,


Dostarczenie kompletu dokumentów wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Informacje ogólnouczelniane - www.rekrutacja.urk.edu.pl

Adres wydziałowej komisji rekrutacyjnej — www.wtz.urk.edu.pl/rekr.html

Strona internetowa rejestracji ERK — www.erk.ur.krakow.pl

Regulamin rekrutacji
   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR