Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Biuro Rekrutacji Wydziału Technologii Żywności

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia dla kierunków: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR - przewodnicząca zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr inż. Karolina Królikowska

 

Sekretarz:

Dr inż. Ewelina Jamróz

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 769 409

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia dla kierunku: Dietetyka, na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR - przewodnicząca zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr inż. Joanna Kruk

 

Sekretarz:

Dr inż. Karolina Królikowska

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 769 409

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia dla kierunku: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR - przewodnicząca zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr inż. Karolina Królikowska

 

Sekretarz:

Dr inż. Joanna Kruk

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 769 409

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia dla kierunku: Browarnictwo i Słodownictwo, na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR - przewodnicząca zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr inż. Ewelina Jamróz

 

Sekretarz:

Dr inż. Joanna Kruk

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 769 409

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl

 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia niestacjonarne I stopnia dla kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała - przewodniczący zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr Gabriela Zięć

 

Sekretarz:

Dr Lidia Krzemińska - Fiedorowicz

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne I stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 680 010

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl
 
 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia niestacjonarne II stopnia dla kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała - przewodniczący zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr inż. Grzegorz Fiutak

 

Sekretarz:

Dr inż. Maciej Kabziński

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne II stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 680 010

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl
 
 
 
 

Skład osobowy Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego na studia stacjonarne II stopnia dla kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Dietetyka na rok akademicki 2019/2020:

 

Przewodniczący:

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, prof. UR - przewodnicząca zespołu wydziałowego (w okresie urlopu przewodniczącej dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR)

 

 

Członek:

Dr inż. Magdalena Franczyk-Żarów

 

Sekretarz:

Dr inż. Jagoda Majcherczyk

 

Adres Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne II stopnia: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

Dyżury: poniedziałek - piątek 9.00-12.00, pokój: 1.52

Tel.: 669 680 010

e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edupl

 

 
Regulamin rekrutacji 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR