Lipiec 2024
Udostępnij:

Podpisano umowę Projekt „Kształtowanie liderów transformacji – uczelnia rozwoju kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego


Podpisano umowę Projekt „Kształtowanie liderów transformacji – uczelnia rozwoju kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Z radością informujemy, że w dniu 24 czerwca 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr FERS.01.05-IP.08-0324/23-00 pt. „Kształcenie liderów transformacji-uczelnia rozwoju kompetencji”, której celem nadrzędnym jest kompleksowa modyfikacja programów kształcenia przyszłych liderów transformacji dla rozwoju gospodarki, m.in. przemysłu spożywczego.

Co to oznacza dla kontekście Wydziału Technologii Żywności?

Chociażby to, że będziemy jedyną uczelnią w Krakowie, która będzie realizowała zajęcia z chemii nie tylko w laboratorium wydziałowym, ale też w laboratorium wirtualnym (zajęcia z symulatorem VR)! Ale to także istotne wsparcie studentów i pracowników Wydziału Technologii Żywności w innych aspektach:

·         modyfikacja programów kształcenia na powyższych kierunkach poprzez nacisk na zwiększenie aspektu praktycznego, np. liczne wyjazdy studyjne do zakładów w ramach zajęć dydaktycznych;

·         wprowadzenie do programów kształcenia przedmiotów do wyboru z zakresu kompetencji cyfrowych (m.in. kursy z obsługi dodatkowych specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w zawodzie) oraz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji (oferują wiedzę niezbędną m.in. przy uruchamianiu i prowadzeniu swojej działalności w kontekście założeń Zielonego ładu);

·         działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki dla studentów, w tym m.in.

- zajęcia wyrównawcze,

- kursy/warsztaty z umiejętności przydatnych w procesie studiowania,

- zapewnienie wsparcia psychologicznego;

·         działania zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki dla kandydatów na studia, w tym spotkania w szkołach średnich, opracowanie warsztatów tematycznych, filmów w mediach społecznościowych pokazujących praktyczny aspekt programu studiów;

·         zakup materiałów i aparatury, dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych;

·         dostosowanie pomieszczeń do realizacji zajęć na wydziałach, m.in. przygotowanie sali seminaryjno-komputerowej na potrzeby zajęć z symulatorem VR oraz drugiej Sali na potrzeby uruchomienia Poradni Prawidłowego Żywienia na wydziale, z której korzystać będą także studenci;

·         realizacja branżowych kursów i szkoleń mających na celu zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami kształcenia: np. Audytor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, Urzędowy nadzór nad produkcją i obrotem żywnością, Edukator w cukrzycy;

·         rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w dydaktykę na modyfikowanych kierunkach, w tym udział w szkoleniach i kursach branżowych, cyfrowych oraz rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji, np. Zanieczyszczenia żywności, Food defence, FlavorActiv - Global sensory solutions to support food & beverage quality, Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych.

 

Projektem będą objęci studenci studiów stacjonarnych, którzy rozpoczną swoje studia w dniu 1.10.2024 r na kierunkach:

·         technologia żywności i żywienie człowieka,

·         dietetyka,

·         gastronomia i catering dietetyczny,

·         browarnictwo i słodownictwo

Okres realizacji projektu: od 01.05.2024 r. do 30.06.2029 r.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTU na URK: 12 869 175,88 zł, w tym wkład własny: 390 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK