Czerwiec 2024
Udostępnij:

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jerzemu Zawistowskiemu, profesorowi Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver


Dzisiaj, tj. 21 czerwca 2024 r. w auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46) odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jerzemu Zawistowskiemu, profesorowi Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver.

Opis grafiki

Opis grafiki

Opis grafiki

 

Prof. Jerzy Zawistowski jest pracownikiem Wydziału Nauk o Rolnictwie i Żywności Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouverze. Studia magisterskie ukończył w 1981 r. na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora (Ph.D.) uzyskał w 1988 r. na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Manitoby w Winnipeg, gdzie w latach 1988–1998 pracował na stanowisku profesora. Przez kolejnych dziesięć lat pełnił funkcję wiceprezesa w firmie Forbes Medi-Tech Inc. z siedzibą w Vancouverze, będąc odpowiedzialnym za sekcję żywności funkcjonalnej i nutraceutyków. W tym samym czasie, jako adiunkt, rozpoczął współpracę naukową i dydaktyczną na Wydziale Nauk o Rolnictwie i Żywności w Katedrze Żywności, Żywienia i Zdrowia Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2008 r. na macierzystej Uczelni prof. Jerzy Zawistowski został powołany na dyrektora programu studiów Master of Food Science, którego był inicjatorem.

Działalność naukowa
Imponujący dorobek Profesora obejmuje tematykę dotyczącą nowatorskich technik badawczych w technologii żywności. Opracował i wdrożył metodę przeciwciał monoklonalnych, stosowaną do oznaczania wybranych składników żywności, mikroorganizmów i substancji toksycznych. W pracy naukowej zajmował się głównie badaniami prozdrowotnych składników żywności, w szczególności steroli roślinnych, i ich wpływem na rozwój zmian miażdżycowych. Jest autorem wielu receptur funkcjonalnych produktów spożywczych, których działanie zostało potwierdzone w badaniach z udziałem zwierząt i ludzi. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa żywnościowego w rożnych krajach na świecie.

Dorobek naukowy
Dorobek nominata obejmuje 93 publikacje, w tym 50 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych, 10 zamieszczonych w materiałach konferencyjnych i monografiach, 20 rozdziałów w podręcznikach akademickich i 13 patentów, z czego 11 dotyczy steroli roślinnych. Wygłosił 197 referatów naukowych, w tym 90 wykładów na zaproszenie, podczas krajowych i międzynarodowych konferencji i spotkań w Kanadzie, USA, Azji, Ameryce Południowej, Australii i Europie.

Działalność dydaktyczna
Prowadzone przez niego wykłady z zakresu żywności funkcjonalnej, prawa żywnościowego (m.in. na Uniwersytecie Manitoby, w Śródziemnomorskim Instytucie Agronomii w Chanii na Krecie, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na University of Hong Kong oraz na Uniwersytecie Technologicznym w Kantonie) cieszą się dużą popularnością wśród studentów.
W 2007 r. wraz z innymi uczonymi na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej wdrożył nowy program studiów Master of Food Science. W ramach kształcenia według ww. programu ok. 450 studentów uzyskało tytuł magistra, a spośród nich 10 wypromował prof. Jerzy Zawistowski.

Przynależność do gremiów naukowych
Profesor aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, m.in. poprzez przynależność do licznych stowarzyszeń, instytucji czy organizacji naukowych, takich jak: International Advisory Board for the International Society of Nutraceuticals and Functional Foods, Institute of Food Science and Technology, Chińska Akademia Nauk Rolniczych (jako international supervisor), Institute of Food Science and Technology (jako academic consultant), Executive Committee for British Columbia Institute of Food Technologists, Canadian BioFutuers Leader Forum, Industrial Discussion Panel for the Functional Foods and Natural Health Products Canadian Western Industry Cluster led by NRC/IRAP-Member, BC Functional Foods and Nutraceutical Network (BCFN); Nutraceutical and Functional Food Alliance (NFFA); Provincial-Territorial Advisory Committee of the Standard Council of Canada, Institute of Food Technologists (USA), British Columbia Institute of Food Technologists, Canadian Institute of Food Science and Technology, American Oil Chemist Society (USA), American Heart Association (USA).

Nagrody i wyróżnienia
Jerzy Zawistowski jest laureatem wielu nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Są to m.in.: Merit Award of the International Society for Nutraceuticals and Functional Foods (ISNFF) za wybitny wkład w rozwój nutraceutyków i żywności funkcjonalnej oraz za zasługi dla ISNFF; Medal im. prof. Franciszka Nowotnego za zasługi dla Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, World Congress of Food and Nutrition (WCFN) Innovation Award za innowacje w zakresie badań, rozwoju lub wdrażania nowych technologii, produktów lub usług, World Merit Award za wybitny wkład w dziedzinie nutraceutyków, suplementów diety i funkcjonalnych składników żywności (International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and Functional Foods, San Francisco), Garson N. (Gerry) Vogel Memorial Award (Uniwersytet Manitoby).

Współpraca z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
Prof. Jerzy Zawistowski od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, w szczególności z Wydziałem Technologii Żywności. Kooperacja ta została zapoczątkowana w ramach realizacji projektu dotyczącego wpływu ekstraktu z ryżu czarnego i steroli roślinnych na gospodarkę lipidową zwierząt doświadczalnych (2003–2006). W tym samym czasie, przy współudziale pracowników Uczelni, została opracowana receptura batonu musli, uwzględniająca połączenie ww. związków. Prozdrowotne działanie nowego produktu zweryfikowano w badaniach klinicznych z udziałem ludzi. Projekt realizowany był w ramach współpracy z firmą ForbesMediTech, w której prof. Jerzy Zawistowski wtedy pracował. Promował Uniwersytet Rolniczy na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał też udział w przygotowaniu projektu badawczego w ramach konkursu Opus (2015 r.). Od kilku lat uczestniczy w realizacji badań dotyczących prozdrowotnych właściwości młodych roślin czosnku. Prof. Jerzy Zawistowski od wielu lat prowadzi na Wydziale Technologii Żywności w Krakowie wykłady, ćwiczenia i seminaria dla studentów studiów magisterskich, które cieszą się bardzo dobrą opinią. Dzięki tej współpracy, począwszy od roku 2017, Uniwersytet Rolniczy w każdym kolejnym roku aplikuje i otrzymuje fundusze w ramach programu Erasmus+ na wyjazdy lub przyjazdy pracowników z zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Ponadto wielu pracowników Wydziału Technologii Żywności realizowało staże naukowe na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, a opiekunem tych osób najczęściej był prof. Jerzy Zawistowski.

Współpraca prof. Jerzego Zawistowskiego z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie została udokumentowana wieloma publikacjami naukowymi o charakterze eksperymentalnym, rozdziałami w podręcznikach akademickich oraz doniesieniami na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Fot. Piotr Dul

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK