Czerwiec 2024
Udostępnij:

Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia


Wydział Technologii Żywności
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
Adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Adres do korespondencji: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel. 12 662 47 46
e-mail: suplementy@urk.edu.pl

Absolwent studiów podyplomowych będzie:

  • posiadać wiedzę na temat składu suplementów diety, żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia,
  • znać zapisy regulacji prawnych dotyczących wprowadzania ww. środków spożywczych do obrotu handlowego oraz obejmujących zasady urzędowej kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia konsumentów,
  • potrafił dobrać metody analityczne służące ocenie składu i bezpieczeństwa spożycia omawianych produktów,
  • potrafił ocenić prawidłowość oznakowania, jak również zaprojektować nowy produkt z omawianych kategorii produktów oraz sporządzić odpowiednią dokumentację.

Adresaci studiów

  • osoby zatrudnione w instytucjach zajmujących się kontrolą żywności i sprawujących nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności,
  • dietetycy i pracownicy zakładów żywienia zbiorowego,
  • pracownicy placówek dystrybuujących lub produkujących suplementy diety, żywność wzbogaconą lub żywność funkcjonalną,
  • nauczyciele technologii żywności, towaroznawstwa i pokrewnych kierunków.


Rekrutacja od 15.05.2024 r.   

Rekrutacja prowadzona jest przez internetowy system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – bezpośredni link do rekrutacji

Koszt studiów
4850 zł płatne w dwóch ratach (2425 PLN – I semestr, 2425 PLN – II semestr)

Więcej aktualnych informacji dotyczących studiów podyplomowych dostępne jest pod adresem:
https://podyplomowe.urk.edu.pl/index/site/8694

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK