Grudzień 2023
Udostępnij:

PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO Z ZESPOŁEM SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ


Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, podpisane zostało porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Umowa ma na celu m.in. wzajemne inspirowanie, podejmowanie i realizowanie inicjatyw związanych z promocją nauk rolniczych i przyrodniczych w środowisku lokalnym. Uczelnia objęła patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię.

 Podpisanie umowy

Na umowie podpisy złożyli: Prorektor ds. Kształcenia, dr. hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK,  Dziekan Wydziału Technologii Żywności - prof. dr hab. Aleksandra Duda oraz Dyrektor mgr Aneta Drobny. W wydarzeniu uczestniczyli także: Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego mgr Anna Wilczek, Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego, dr inż. Michał Szanduła, dr inż. Marcelina Machura – kierownik Centrum Kongresowego.

 Podpisanie umowy

 

Podpisanie umowy

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK