Styczeń 2023
Udostępnij:

Szkoły powiatowe będą współpracować z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie


Powiat Bocheński nawiązał współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Starosta Bocheński Adam Korta, dyrektorzy szkół oraz Prorektor ds. Kształcenia URK dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK podpisali porozumienie w tej sprawie. 

Celem umowy jest wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych, w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży. W Powiecie Bocheńskim we współpracy uczestniczyć bedą Zespół Szkół nr 3 w Bochni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

Z radością przyjąłem fakt, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podjął współpracę ze szkołami powiatowymi. Uczelnia będzie wspierać szkoły oraz lokalną społeczność. To szansa dla szkół i jej uczniów. Nasza młodzież otrzyma możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń — mówił Starosta Bocheński Adam Korta.

Uczelnia obejmie patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. Uczniowie z tych klas będą mieli możliwość korzystania z zaplecza naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu. Jednocześnie szkoły będą promować ofertę naukowo-dydaktyczną Uczelni.

Porozumienie fot. 01

Porozumienie fot. 02

Porozumienie fot. 03

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK