Jakość żywności i systemy jej gwarantowania

 Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe
Wydział:  Technologii Żywności
Katedra:  Analizy i Oceny Jakości Żywności
Kierownik: Prof. dr hab. Teresa Fortuna (rrfortun[a]cyf-kr.edu.pl)

Sekretariat: Bogusława Miłek
Adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Telefon: 12 662 48 34
Informacji udziela: Bogusława Miłek (barbara.milek[a]urk.edu.pl)

Warunki przyjęcia:

  • Dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie technologii żywności lub dziedzin pokrewnych (nauki rolnicze, chemiczne, biologiczne).
  • Złożenie w Sekretariacie dokumentów: kserokopii dyplomu, podania do Kierownika studiów i Kwestionariusza osobowego  i zdjęć oraz wykonanie płatności.
  • Podpisanie umowy Słuchacz-Uczelnia (w trakcie pierwszego zjazdu).
  • Przestrzeganie "Regulaminu Studiów Podyplomowych"(Zarządzenie JM Rektora UR Nr 23/2007 z dnia 4 lipca 2007)

Charakterystyka:

Celem Studiów jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością zgodnego z normami serii ISO 9000 oraz przygotowanie do wdrożenia albo doskonalenia systemu jakości, z uwzględnieniem innych systemów (GMP/GHP, HACCP) i akredytacji laboratoriów. Studia dają Słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu kształtowania jakości produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz napojów, a także nowoczesnych metod badania jakości żywności. Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących na stanowiskach kierowników produkcji i laboratoriów, technologów żywności oraz kadry technicznej związanej z zarządzaniem produkcją, kontrolą i oceną jakości żywności, do nauczycieli szkół przemysłu spożywczego i pracowników stacji Sanepidu. Program studiów będą realizować pracownicy Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie oraz specjaliści z jednostek certyfikujących jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji i TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

Kwalifikacje:

Słuchacze studiów otrzymują wiedzę z zakresu oceny jakości żywności oraz metod kontroli jakości. Słuchacze studiów mogą dodatkowo otrzymać certyfikat „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością” wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Asystent jakości ma uprawnienia do wdrażania systemu jakości i wykonywania auditów wewnętrznych. Ponadto mogą otrzymać certyfikat wydawany przez TÜV Akademia Polska dotyczący standardów wymaganych przez sieci handlowe (patrz Opłaty).

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Termin rozpoczęcia: październik 2016

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR