KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Rekrutacja  2018/2019

 

Wydział Technologii Żywności

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

zaprasza na kierunki:

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

KIERUNEK:     Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

SPECJALNOŚCI:   Technologia Żywnośći

Żywienie Człowieka

Biotechnologia Żywności

 

KIERUNEK:     Browarnictwo i Słodownictwo

SPECJALNOŚCI:   Browarnictwo i Słodownictwo

 

KIERUNEK:     Dietetyka

SPECJALNOŚCI:   Dietetyka

 

KIERUNEK:     Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

SPECJALNOŚCI:   Jakość i bezpieczeństwo żywności

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 

KIERUNEK:     Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

SPECJALNOŚCI:   Technologia Żywnośći

Winiarstwo

  

Studia niestacjonarne II stopnia

 

KIERUNEK:     Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

SPECJALNOŚCI:   Technologia Żywnośći

 

KIERUNEK:     Dietetyka

SPECJALNOŚCI:   Dietetyka

 

 

 

 Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia trzeci nabór:

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności - do 12.09.2018 r.

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - do 12.09.2018 r.

 

Terminy rejestracji na studia niestacjonarne I stopnia: do  12 września 2018r.

 

Terminy rejestracji na studia niestacjonarne II stopnia: do  12 września 2018r.

 

INFORMACJE DODATKOWE

  • Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 7 dni, od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia.
  • Potwierdzenia wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i złożenia wymaganych dokumentów, należy dokonać w ciągu 7 dni, od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
  • Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych nastąpi w miarę zwalnianych miejsc, co 2 tygodnie.

Regulamin rekrutacji

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies