Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
tel.: +48 12 662 47 58

skład osobowy

Brak wyników spełniających kryteria.


 

Główne kierunki badań:

 • Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych w chłodnictwie oraz zamrażalnictwie żywności,
 • Przechowywanie, a jakość i trwałość surowców oraz produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, przyspieszona ocena trwałości żywności,
 • Wspomagana komputerowo optymalizacja operacji i procesów jednostkowych w technologii żywności,
 • Zastosowanie preparatów enzymatycznych do modyfikowania białek żywności,
 • Optymalizacja i doskonalenie sposobów otrzymywania koncentratów witaminowych, barwiących oraz odżywczych z surowców roślinnych.

 

Dyscypliny dydaktyczne:

 • Ogólna technologia żywności,
 • Utrwalanie i przechowalnictwo żywności,
 • Podstawy chłodnictwa,
 • Technologia chłodnictwa żywności,
 • Technika obróbki chłodniczej,
 • Szczegółowe technologie chłodnictwa żywności,
 • Technologia koncentratów spożywczych,
 • Nowoczesne techniki i technologie w przemyśle spożywczym,
 • Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego.

 

Ważniejsze publikacja:

 • Banaś J., Surówka K.: Fluorescence investigation of the lipids in frozen fish. Polish J. Environ. Stud. 2009, 18, 3A, 32-37.
 • Ligaszewski M., Surówka K., Stekla J: The shell features of Cornu aspersum (synonym Helix aspersa) and Helix pomatia: Characteristics and comparison. Amer. Malac. Bull. 2009, 27, 173 181.
 • Michalczyk M., Surówka K.: Microstructure and instrumentally measured textural changes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) gravads during production and storage. J. Sci. Food Agric. 2009, 89, 1942-1949.
 • Michalczyk M., Macura R., Matuszak I.: The effect of air drying, freeze-drying and storage on quality and antioxidant activity of some selected berries. J. Food Proc. Preserv. 2009, 33, 11–21.
 • Fik. M, Surówka K., Firek B.: Properties of refrigerated ground beef treated with potassium lactate and sodium diacetate. J. Sci. Food Agric., 2008, 88. pp. 91-99.
 • Michalczyk M., Surówka K., Kalusińska A.: The effect of packaging method of the shelf life of gravad rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Acta Alimentaria, 2008, vol. 37 (2), pp. 241-253.
 • Fik. M, Fik-Leszczyńska A.: Microbiological and sensory changes in minced beef treated with potassium lactate and sodium diacetate during refrigerated storage. Int. J.Food Prop. 2007, 10, 589-598.
 • Michalczyk M., Surówka K.: Changes in protein fractions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) gravads during production and storage. Food Chemistry 2007, 104, 1006-1013.
 • Michalczyk M., Surówka K.: The effects of gravading process on the nutritive value of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of FisheriesSciences. com. 2007, 1(3), 130-138.
 • Hajduk E., Surówka K.: The effects washing carrots in solutions of hydrogen peroxide on the microbial and carotenoid quality of juice and salads. Food Service Technology 2005, 5, 1-6.
 • Fik M., Surówka K.: Autoproteolysis rate of rainbow trout muscle proteins. Nahrung/Food 2004, 48, (2), 104-109.
 • Surówka K., Żmudziński D.: Functional properties modification of extruded soy protein concentrate using Neutrase. Czech J. Food Sci. 2004, 22 (5), 163-174.
 • Surówka K., Żmudziński D., Surówka J.: Enzymic modification of extruded soy protein concentrates as a method of obtaining new functional food components. Trends in Food Science and Technology 2004, 15, 153-160.
 • Surówka K., Żmudziński D., Fik M., Macura R., Łasocha W.: New protein preparations from soy flour obtained by limited enzymic hydrolysis of extrudates. Innovative Food Science and Emerging Technologies 2004, 5/2, 225-234.
 • Żmudziński D., Surówka K.: Limited enzymic hydrolysis of extruded soy flour as a method of obtaining new functional food components. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2003, 12/53, S2, 171-177.

 

Propozycje dla przemysłu:

 • Wyznaczanie okresu trwałości produktów spożywczych na podstawie testów przyspieszonych.
 • Badania stabilności przechowalniczej żywności.
 • Analiza właściwości reologicznych i teksturalnych produktów spożywczych.
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie optymalizacji i zastosowania procesów chłodniczego zabezpieczenia żywności oraz opracowywania technologii koncentratów witaminowo-odżywczych z surowców roślinnych i koncentratów białkowych z surowców zwierzęcych.
 • Zamrażanie i liofilizacja materiałów biologicznych, produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych.
 • Ocena aktywności proteaz i preparatów enzymatycznych oraz zastosowanie ich do modyfikacji białek żywności.
 • Podstawowe analizy chemiczne i mikrobiologiczne żywności oraz ocena jakości surowców i produktów spożywczych.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR