Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
 • Procedura dyplomowania oraz przygotowania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Technologii Żywności - Pobierz
  • Załącznik nr 1 do procedury - Pobierz
  • Załącznik nr 2 do procedury - Pobierz
  • Załącznik nr 3 do procedury - Pobierz
 • Procedura hospitacji - Pobierz
  • Załącznik nr 2 do procedury - Pobierz
 • Procedura oceny jakości kształcenia - Pobierz
 • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia - Pobierz
 • Procedura rozwiązywania sytuacji kryzysowych - Pobierz
 • Procedura postępowania przy przenoszeniu  i uznawaniu zajęć zaliczonych przez Studenta w jednostce organizacyjnej UR lub w innej uczelni - Pobierz
 • Procedura zgłaszania i zatwierdzania szczegółowych programów nowych przedmiotów oraz wprowadzania ich modyfikacji - Pobierz
  • Wzór sylabusa - kierunek: Browarnictwo i Słodownictwo - Pobierz
  • Wzór sylabusa - kierunek: Dietetyka - Pobierz
  • Wzór sylabusa - kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Pobierz
  • Wzór sylabusa - kierunek: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności - Pobierz
  • Wzór sylabusa z objaśnieniami - Pobierz
 • Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się - Pobierz
 • Wniosek o : zatwierdzenie, modyfikację, aktualizację szczegółowego programu przedmiotu - Pobierz

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR