Habilitacja

Uchwała nr  107/2016
podjęta przez Radę Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
w dniu 25 maja 2016 r.


Rada Wydziału Technologii Żywności postanawia, iż każdorazowo przed podjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, podejmie decyzję o konieczności wystąpienia habilitanta przed Radą Wydziału z prezentacją na temat osiągnięć naukowych stanowiących podstawę do ubiegania się o stopień naukowy.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR