Oprogramowanie

STATISTICA

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Rolniczego mogą korzystać z programu Statistica zakupionego przez uczelnie w ramach Licencji Akademickiej Site License. Program Statistica może być wykorzystywany wyłącznie w działalności edukacyjnej i badawczej Uczelni, również na komputerach domowych.

Licencja obejmuje następujące moduły analityczne:

 

Program Statistica w wersji 13.3 nie jest kompatybilna z Windows XP i 2003 Server.

Program Statistica w wersji 13.3 może być instalowana na systemie Windows Vista i nowszym. Użytkownikom korzystającym z programu Statistica 12.5 na systemach Windows XP i 2003 Server zalecamy przedłużenie działania tej wersji, gdyż instalacja najnowszej wersji programu Statistica 13.3 na tych starych systemach nie jest możliwa.

Jak uzyskać dostęp

Osoby zainteresowane przedłużeniem działania już zainstalowanego programu Statistica powinny użyć kodu przedłużającego otrzymanego w wiadomości mail przed 30 czerwca, roku w którym wygasa licencja. Po tym terminie lub wygaśnięciu licencji nie będzie możliwe użycie kodu przedłużającego i konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania z nowymi kodami instalacyjnymi.

Kody instalacyjne oraz przedłużające działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji jednostanowiskowych pozwalają na używanie programu Statistica do 31 maja.

Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na ur.krakow.pl, urk.edu.pl oraz office.urk.edu.pl i student.urk.edu.pl.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem możliwości korzystania z oprogramowania Statistica, zobowiązane są do wypełnienia elektronicznej karty rejestracyjnej.

Po weryfikacji osoby na mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie odesłana wiadomość zwrotna z kodami instalacyjnymi lub przedłużającymi działanie programu Statistica.

W ciągu 30 dni przed terminem, w którym może wygasnąć umowa, "użytkownicy końcowi" są zobowiązani do sprawdzenia, czy umowa zawarta przez Uczelnię zostanie przedłużona. Jeżeli umowa nie zostanie przedłużona, wówczas najpóźniej w dniu wygaśnięcia umowy wszystkie kopie oprogramowania muszą zostać usunięte z dysków komputerów, na których były zainstalowane.

 

MICROSOFT IMAGINE PREMIUM

Wydział Technologii Żywności bierze udział w programie Microsoft Imagine Premium (dawne DreamSpark Premium), dzięki któremu może udostępniać studentom, doktorantom i pracownikom wydziału legalne produkty firmy Microsoft do celów niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych.

Microsoft Imagine Premium jest to bardzo obszerna biblioteka oprogramowania firmy Microsoft zawierająca praktycznie wszystkie wersje systemów operacyjnych Microsoftu, oprogramowanie serwerów, kompilatory języków programowania, biblioteki programistyczne i wiele innych komponentów czy programów Microsoftu (nie zawiera pakietu MS Office w żadnej wersji, z wyjątkiem MS Access i MS Visio wchodzących normalnie w skład pakietu Office). Pełna lista dostępnego oprogramowania.

 Ogólne warunki korzystania z oprogramowania

  • Korzystając z oprogramowania zawartego w Microsoft Imagine Premium, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych.
  • Oprogramowanie z Microsoft Imagine Premium może być pobrane przez pracowników wydziału oraz studentów o ile zakres studiowanych przedmiotów wymaga wykorzystania oprogramowania oferowanego w ramach licencji Microsoft Imagine.
  • System operacyjny – może być pobrany jedynie wówczas, gdy jego celem jest pobranie i nauczanie innego bardziej zaawansowanego produktu firmy Microsoft (np. Visual Studio). Pobranie systemu operacyjnego jedynie w celu uruchomienia komputera bądź zainstalowania na nim tylko innego oprogramowania firmy konkurencyjnej będzie traktowane, jako niezgodne z Licencją.
  • Na komputerach prywatnych (studentów i pracowników naukowych) możliwe jest zainstalowanie systemu operacyjnego jako upgrade istniejącego systemu – musi być na nim zainstalowana już legalna dowolna poprzednia wersja systemu Windows. Instalowanie systemu operacyjnego na „czystych” komputerach jest niezgodne z licencją.
  • Szczegółowa licencja Microsoft Imagine Premium znajduje się na stronie https://catalog.imagine.microsoft.com/en-us/institutions/guidelines (wersja anglojęzyczna) i jest najważniejszym dokumentem dotyczącym zasad licencjonowania.
  • Należy bezwzględnie zwracać uwagę na wyświetlany w trakcie pobierania oprogramowania dokument licencji "Microsoft Imagine EULA". Określa on m.in. uwarunkowania dla legalnej instalacji oprogramowania. W szczególności dotyczy to systemów operacyjnych Windows.

 Jak uzyskać dostęp

W celu uzyskania dostępu do zasobów należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką oraz wypełnionym formularzem do dr inż. Marek Szeląg, pokój 0-36P.

Po zweryfikowaniu danych użytkownik otrzyma w przeciągu 7 dni od złożenia formularza, wiadomość mail z adresu noreply@kivuto.com z zawartą informacją (potwierdzenie rejestracji, login i link formularza do wygenerowania hasła dostępu do systemu).

Warunkiem przystąpienia do programu jest pozostawanie aktualnie na liście studentów naszego Wydziału, zapoznanie się z warunkami licencji (EULA) Microsoftu oraz zaakceptowanie warunków licencji. Osoby zgłaszające się do korzystania z Microsoft Imagine, podpisem pod formularzem zgłoszeniowym akceptują warunki EULA Microsoft Imagine.

Dostęp do bazy oprogramowania jest przyznawany studentom do końca roku akademickiego, a dla wykładowców do daty wygaśnięcia licencji na Microsoft Imagine Premium.

Dystrybucja oprogramowania i kodów licencyjnych w ramach programu Microsoft Imagine Premium jest realizowana na podstawie elektronicznego serwisu „ELMS WebStore”.

 

OFFICE 365

Na Uniwersytecie Rolniczym został uruchomiony dostęp do usługi Office 365 w darmowym planie A2 dla instytucji edukacyjnych.

Office 365 daje możliwość tworzenia dokumentów (Word), arkuszy kalkulacyjnych (Excel), prezentacji multimedialnych (PowerPoint), to dostęp do poczty e-mail (Outlook), dokumentów, kontaktów i kalendarzy niezależny od lokalizacji. Wykorzystując Office Web Apps, stworzymy takie same dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub prezentacje jak w wersjach instalowanych.

Obsługa dowolnego programu możliwa jest tylko za pomocą przeglądarki, dzięki czemu dostęp do własnych programów i plików uzyskamy na dowolnym komputerze. Office 365 Edu A2 jest dostępny z dowolnego miejsca, zawsze tam gdzie jest tylko dostęp do Internetu.

Office 365 działa na komputerach PC i tabletach z systemem Windows XP i nowszych, na komputerach Mac z systemem Mac OS X w wersji 10.6 i nowszych oraz na iPadach z systemem iOS w wersji 7.0 i nowszych, oraz na tabletach z systemem Android w wersji KitKat 4.4 i nowszych.

Użytkownicy pakietów Office 2007, Office 2010, Office 365 i Office 2013 mogą bezpośrednio otwierać dokumenty utworzone w najnowszej wersji aplikacji pakietu Office. Klienci używający starszych wersji pakietu Office powinni pobrać i zainstalować pakiet zgodności.

Utworzone dokumenty można przechowywać w przestrzeni dyskowej online OneDrive lub lokalnie na komputerze PC lub Mac.

Dostęp do usługi Office 365 pod adresem http://portal.office.com

Jak uzyskać dostęp

Pracownicy

Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Rolniczego zainteresowani możliwością skorzystania z oprogramowania Office 365, zobowiązani są do wypełnienia wniosku o przyznanie uprawnień do systemów URK - znajdujący się na stronie Działu Informatyki - Procedury.

Wypełniony wniosek w programie Acrobat Reader, wydrukowany i podpisany przez przełożonego należy dostarczyć do KODO (al. Mickiewicza 24/28, pokój 328 - mgr inż. Urszula Węglarz) .

Doktoranci, studenci

Wszyscy doktoranci lub studenci Uniwersytetu Rolniczego wypełniają wniosek o utworzenie konta pocztowego dla studenta.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR