Systemy informatyczne - Oprogramowanie

Microsoft Imagine for Students

Wydział Technologii Żywności uczestniczy w programie Microsoft Imagine (dawne MSDN Academic Alliance), dzięki któremu może udostępniać studentom oraz pracownikom wybrane legalne (do celów edukacyjnych) oprogramowanie firmy Microsoft. W celu założenia konta dostępowego należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką oraz wypełnionym formularzem do administratora (pokój 0-36P).

 

Ogólne warunki korzystania z oprogramowania:

  • Korzystając z oprogramowania zawartego w Microsoft Imagine, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych.
  • Nie wolno go używać do budowania infrastruktury IT na uczelni (np. nie wolno go używać jako serwera wydziałowego, do obsługi własnych systemów administracyjnych lub informatycznych, nie mogą z nich korzystać pracownicy administracyjni).
  • Oprogramowanie z DreamSpark Premium może być pobrane przez pracowników wydziału oraz studentów o ile zakres studiowanych przedmiotów wymaga wykorzystania oprogramowania oferowanego w ramach licencji DreamSpark.
  • Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać oraz instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Wydziału.
  • System operacyjny – może być pobrany jedynie wówczas, gdy jego celem jest pobranie i nauczanie innego bardziej zaawansowanego produktu firmy Microsoft (np. Visual Studio). Pobranie systemu operacyjnego jedynie w celu uruchomienia komputera bądź zainstalowania na nim tylko innego oprogramowania firmy konkurencyjnej będzie traktowane, jako niezgodne z Licencją.
  • Na komputerach prywatnych (studentów i pracowników naukowych) możliwe jest zainstalowanie systemu operacyjnego jako upgrade istniejącego systemu – musi być na nim zainstalowana już legalna dowolna poprzednia wersja systemu Windows. Instalowanie systemu operacyjnego na „nagich” komputerach jest niezgodne z licencją.
  • Każdy produkt stworzony za pomocą oprogramowania z DreamSpark Premium może być oferowany lub wykorzystywany komercyjnie wyłącznie po zakupie odpowiednich licencji danego oprogramowania wykorzystanego podczas tworzenia produktu. Jedynym wyjątkiem jest publikowanie i sprzedaż aplikacji Windows 8, Windows Phone i Gier w Microsoft Windows Store, do którego studenci mają w ramach DreamSpark bezpłatny dostęp.
  • Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania DreamSpark Premium. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając Windows 7 z DreamSpark Premium, nie można go uaktualnić do Windows 8). Nie może także instalować tego oprogramowania od nowa (np. Po formatowaniu dysku lub po jego wymianie).
  • Szczegółowa licencja DreamSpark Premium znajduje się na stronie https://dreamspark.com/Institution/DSP-EULA.aspx (wersja anglojęzyczna) i jest najważniejszym dokumentem dotyczącym zasad licencjonowania.

 

Warunkiem przystąpienia do programu jest pozostawanie aktualnie na liście studentów naszego Wydziału, zapoznanie się z warunkami licencji (EULA) Microsoft oraz zaakceptowanie warunków licencji. Osoby zgłaszające się do korzystania z Microsoft Imagine, podpisem pod formularzem zgłoszeniowym akceptują warunki EULA DreamSpark. 

 

Strona platformy Microsoft Imagine

Instrukcja "krok po kroku" pobrania z platformy i instalcji programu Visio

 

Statistica

Studenci oraz pracownicy Wydziału Technologii Żywności mogą korzystać z zakupionej przez uczelnie licencji programu Statistica.
Program można pobrać ze strony - Pobierz

 
Aby otrzymać kody instalacyjne należy się zarejestrować na stronie StatSoft Polska

W celu uzyskania kodu przedłużającego działanie programu Statistica na rok 2017/2018 proszę o kontakt mailowyMichal.Bartyzel@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR