Żywienie człowieka i dietetyka
 Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe
 

 

Wydział  Technologii Żywności
Katedra  Żywienia Człowieka i Dietetyki 
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska
Sekretariat: dr inż. Katarzyna Drzewowska 
Adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
Telefon : 12 662 48 19, 12 662 48 14,  664 470 745
Email: drzewowska.katarzyna.ur@gmail.com,  katarzyna.drzewowska@urk.edu.pl
Informacji udziela: dr inż. Katarzyna Drzewowska , prof. dr hab. inż. Teresa Leszczyńska

 
Warunki przyjęcia:

Charakterystyka:

Studia obejmują 350 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MNiSW z dnia 23 września 2003 r. pt. „Standardy kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych na studiach wyższych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych”.

Program studiów składa się z  4 następujących  modułów kształcenia:

  • Żywienie człowieka,
  • Dietetyka,
  • Nowoczesna gastronomia – metody produkcji, wyposażenie i projektowanie,
  • Nowoczesne metody technologii żywności.

Przedmioty wchodzące w skład poszczególnych modułów wyszczególnione są w tabeli.  Poza modułami realizowany jest przedmiot wymagany standardami kształcenia nauczycielskiego pt. „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych”.

Każdy z modułów kształcenia obejmuje nie mniej niż 60 godzin zajęć oraz nie mniej niż 10 punktów ECTS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, punkt II.2. Kształcenie na studiach podyplomowych – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia doskonalące umożliwiają:

  • Zdobycie wiedzy przedmiotowej  przez absolwentów szkół wyższych o dowolnym profilu,
  • Uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu merytorycznego studiów podyplomowych do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotów objętych programem studiów.


Czas trwania  - 3 semestry

Koszt Studiów
dla 1 osoby wynosi 5400, płatne w 3 ratach po 1800 PLN za semestr.
Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem każdego semestru na konto Uniwersytetu Rolniczego: Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293 z dopiskiem: Studia Podyplomowe Żywienie Człowieka i Dietetyka.
 
Termin rozpoczęcia – październik b.r.

Koszt studiów  - 1700 zł/semestr

Informacje dodatkowe
Z noclegów można korzystać:

Akademickie Centrum Hotelowe AP ul. Armii Krajowej 9-9A.
http://www.ap.krakow.pl/ach/index.html
DS "Za Kolumnami" tel. 012-662-70-00; ach[a]ap.krakow.pl
DS "Krakowiak" tel. 012-662-64-55; hotel[a]ap.krakow.pl
Magiczny Kraków - http://www.krakow.pl — Turystyka – Tanie spanie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR