Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
 

Zarys studiów   

Rodzaj studiów: inżynierskie - I stopnia
Liczba semestrów: 7
Profil: praktyczne
Liczba godzin: 2450
Liczba godzin praktyk zawodowych: 480 (3 miesiące)

Program kształcenia

Download PDF

Kontakt

Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122 
30-149 Kraków
tel.: 12 662 47 48 (49)
fax: 12 662 47 50
e-mail: wtzyw@urk.edu.pl

   

Profil absolwenta

Perpektywy Zawodowe

  • Absolwent ma wiedzę z zakresu technologii żywności i podstaw żywienia człowieka oraz nauk chemicznych, technicznych i ekonomicznych
  • jest przygotowany do wdrażania oraz nadzorowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przedsiębiorstwach
  • ma umiejętności w zakresie oceny jakości produktów spożywczych z wykorzystaniem metod analizy sensorycznej i nowoczesnych metod analizy instrumentalnej
  • potrafi posługiwać się techniką komputerową w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności
  • jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności, laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów, jednostkach kontrolno-pomiarowych
  • zna język obcy oraz posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów
  • ma także wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

      Absolwenci są przygotowani do pracy m.in. w:

  • przedsiębiorstwach i zakładach jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa i jakości laboratoriach kontroli jakości oraz certyfikacji produktów
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych
  • instytucjach urzędowej kontroli żywnościUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Technologii Żywności
ul. Balicka 122
30-149
Kraków
12 662 47 48
12 662 47 48
wtzyw[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wtz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR