Wrzesień 2019

Obchody 50-lecia powstania „Laboratorium Fitotron”
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
pod patronatem JM Rektora Prof. dr hab. Włodzimierza Sady

Konferencja naukowa pt.
„Laboratorium Fitotron – niezbędne narzędzie badawcze w naukach rolniczych”
Organizatorzy: Katedra Fizjologii Roślin UR w Krakowie
Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

 
Trochę historii.

Laboratorium Fitotron, zostało zbudowane wspólnymi siłami ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej później na Akademię Rolniczą, a następnie w Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Polskiej Akademii Nauk, której ówczesny Zakład Fizjologii Roślin, a obecny Instytut Fizjologii Roślin znalazł swoje miejsce właśnie w Fitotronie. Inicjatorem powstania jedynego w Polsce, jak na owe czasy takiego Laboratorium był nieżyjący już Profesor Adam Markowski. Było to bardzo trudne do realizacji, jak na tamte czasy, przedsięwzięcie. Takie Laboratorium dawało możliwość wykonywania badań na roślinach w kontrolowanych warunkach termicznych, świetlnych i wilgotnościowych. Duża powierzchnia komór izolowanych od warunków zewnętrznych oraz szklarni, na której można było prowadzić uprawę tysięcy roślin, wyróżniała to miejsce od innych placówek naukowych.  W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku Profesor Markowski uzyskał dotację w wysokości 25 000 Dolarów z Fundacji Rockefellera z przeznaczeniem na doposażenie owej inwestycji. Nasza Uczelnia oraz Ministerstwo Nauki i Oświaty nie były w stanie sfinansować z własnych środków budowę Fitotronu, jednakże dzięki dodatkowym środkom przekazanym przez władze PAN (3 miliony złotych i 100 tys. złotych dewizowych) udało się sfinalizować powstanie tego unikalnego zaplecza badawczego, a zwłaszcza wyposażyć go w niezbędną aparaturę.
Należy zaznaczyć, że tego typu instytucja w owych czasach istniała w Europie tylko w Wagenningen w Holandii oraz w Kijowie w ówczesnym ZSRR. Budowa Fitotronu trwała w latach 1966-1970 przy udziale Przedsiębiorstwa Budowy Huty im. Lenina. Warunki klimatyczne były kontrolowane przez ogromny zespół urządzeń chłodniczych i sterujących. Pracownicy Akademii Rolniczej oraz Zakładu Fizjologii Roślin PAN stworzyli zespół wysokiej klasy naukowców, podejmujących trudne zadania badań nad poznawaniem złożonych fizjologicznych i biochemicznych procesów plonowania roślin uprawnych. Nawiązali współpracę z naukowcami z Niemiec, Czechosłowacji, Węgier, Związku Radzieckiego czy Szwecji. Zawiązała się także współpraca z licznymi polskimi ośrodkami naukowymi, aczkolwiek należy podkreślić, że współistnienie dwóch odrębnych instytucji w jednym współfinansowanym budynku, było i pozostaje nadal absolutnym fenomenem w skali krajowej.
 

Szczegółowy PROGRAM obchodów.

Zapraszamy do odwiedzenia specjalnie utworzonego wydarzenia na profilu Facebook.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 5.08.2019r.
e-mail : rrplazek@cyf-kr.edu.pl


Z serdecznymi pozdrowieniami i oczekując na Państwa przybycie

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Obchodów 50-lecia Fitotronu
prof. dr hab. Agnieszka Płażek, Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
oraz przedstawiciele Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

 

 

SPONSORZY:

 

/zasoby/1/Loga_-_Fitotron.jpg

 

Data wydarzenia: 09 - 10 Września 2019
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK