Kwiecień 2021
Udostępnij:

BEZPŁATNE, DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA DORADCÓW ROLNICZYCH

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na podstawie postępowania przetargowego prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych oraz w oparciu o Zarządzenia Rektora nr 34/2021 oraz 35/2021 będzie prowadził bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych na kierunkach:

1.    Rolnictwo, limit miejsc - 20 doradców;
2.    Ekonomika gospodarstwa rolnego, limit miejsc - 20 doradców.

Przewidujemy, że studia prowadzone będą w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja (al. Mickiewicza 21), w terminie od maja 2021 roku (w zależności od bieżącej sytuacji i działań podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19) do lutego 2022 roku. Zaplanowanych jest 10 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych. Studia realizowane na obu kierunkach będą nieodpłatne dla uczestników. Organizator studiów zapewnia nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie dla słuchaczy w okresie trwania zjazdów. O przyjęciu na studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być
doradcy rolniczy, zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie (CDR), Izbach Rolniczych (IR) oraz w prywatnych podmiotach doradczych lub prowadzący działalność w zakresie doradztwa rolniczego w ramach samozatrudnienia. Aktualny nabór prowadzony jest wśród wszystkich Doradców, spełniających opisane warunki, bez względu na to, gdzie (na terenie którego województwa) wykonują oni swoje zadania oraz bez względu na to gdzie (na terenie którego województwa) są zatrudnieni.

Zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesłać dnia 27.04.2021 roku - zapraszamy do kontaktu.

Osoby do kontaktu:

dr inż. Marta Czekaj – kierunek Ekonomika Gospodarstwa Rolnego
marta.czekaj@urk.edu.pl
12 662 43 71

dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. UR – kierunek Rolnictwo
andrzej.oleksy@urk.edu.pl
12 662 43 82

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK