Luty 2021
Udostępnij:

II TURA REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA


Aktualnie prowadzimy zapisy na następujące kierunki:

Do 23.02!

bioinżynieria zwierzat (S)
zootechnika (S, N)

Do 24.02!

biogospodarka (S, N)
dietetyka (S)
ochrona środowiska (S, N)
ogrodnictwo (S, N)
rolnictwo (S, N)
sztuka ogrodowa (N)
technologia żywności i żywienie człowieka (S)
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych (S)
winogrodnictwo i enologia (S)

Do 27.02!

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (S, N)
technika rolnicza i leśna (S)
transport i logistyka (N)
zarzadzaniei inżynieria produkcji (S, N)

Do 28.02!

architektura krajobrazu (S)
geodezja i kartografia (S, N)
gospodarka przestrzenna (S, N)
inzynieria i gospodarka wodna (S)
inzynieria środowiska (S, N)

Rekrutacja na semestr letni jest rekrutacją na drugi stopień, przeznaczoną dla absolwentów studiów inżynierskich, z wyjątkiem kierunku winogrodnictwo i enologia.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia (zwane studiami magisterskimi) mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, na którym zamierzają studiować lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pokrewnym, czyli takim, którego program umożliwia realizację wszystkich kompetencji inżyniera, o ile wymóg ich realizacji wynika z kontynuowania kształcenia na kierunku drugiego stopnia, o przyjęcie na który stara się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia.

Studia drugiego stopnia po studiach inżynierskich trwają w Uniwersytecie Rolniczym  półtora roku (trzy semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, natomiast po studiach licencjackich studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.  

Studia drugiego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel, natomiast zajęcia na studiach  niestacjonarnych realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów (piątek, sobota, niedziela) kilka razy w ciągu semestru. Za naukę na studiach niestacjonarnych pobierana jest opłata (czesne).


Zapraszamy!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK