Uprawnienia jednostek do nadawania stopni

 Uprawnienia jednostek do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Uniwersytet Rolniczy

stopień doktora

stopień doktora habilitowanego

Wydział
Rolniczo-Ekonomiczny

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   agronomia

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:  agronomia

  Dziedzina:    nauki ekonomiczne
  Dyscyplina:   ekonomia

Wydział
Leśny
  Dziedzina:    nauki leśne
  Dyscyplina:   leśnictwo

  Dziedzina:    nauki leśne
  Dyscyplina:   leśnictwo

Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt
  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   zootechnika

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   zootechnika

Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   ochrona i kształtowanie środowiska


  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   ochrona i kształtowanie środowiska

  Dziedzina:    nauki techniczne
  Dyscyplina:   geodezja i kartografia

Wydział
Biotechnologii i Ogrodnictwa

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   ogrodnictwo


  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   ogrodnictwo

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   biotechnologia

Wydział
Inżynierii Produkcji i Energetyki
  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   inżynieria rolnicza

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   inżynieria rolnicza

Wydział
Technologii Żywności
  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

  Dziedzina:    nauki rolnicze
  Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK