Kariera naukowa
PRZEPISY DOTYCZĄCE STOPNI NAUKOWYCH I TYTUŁU NAUKOWEGO

 

Ustawy

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporzadzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

Akty prawne Uczelni

Zarządzenie nr 63
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Zarządzenie nr 64
Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK