KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Władze

 

Dziekan Wydziału

 

 

        

Dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. UR

tel. (012) 662 47 45, 662 47 49

e-mail: a.filipiak-florkiewicz@ur.krakow.pl

Pokój 1-34

Godziny przyjęć:

Środa 13.00-14.00

 

 

 

  Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunki: Dietetyka, Towaroznawstwo, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

 

 

Dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

   tel. (012) 662 47 51, 662 47 92    

 e-mail: a.duda-chodak@ur.krakow.pl

       Pokój 1-29

Godziny przyjęć:

Wtorek 9.00-10.00

                        

 

  Prodziekan Wydziału ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała

   tel. (012) 662 48 03    

 e-mail: rtdomaga@cyf-kr.edu.pl

       Pokój 1-28

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 8.30-9.30

Piątek 12.30-13.30

 

 

Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Współpracy

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żyła

    tel. (012) 662 47 94

      e-mail: kzyla@ar.krakow.pl   

     Pokój nr 1-28

Godziny przyjęć:

Wtorek 13.30-14.30

Piątek 10.30-11.30

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies