KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Efekty kształcenia

 

Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
–studia pierwszego stopnia–

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka absolwent potrafi - obowiązują od 01.10.2013 r.— [więcej]

 

Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
–studia drugiego stopnia–

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka absolwent potrafi - obowiązują od 01.10.2013 r. — [więcej]

 

Education result of main field of Food Technology and Nutrition
–2nd degree studies–

After completion of the 2nd degree studies is main field of Food Technology and Human Nutrition the graduate — [more]

 

 

Efekty kształcenia dla kierunku Dietetyka
–studia pierwszego stopnia–

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Dietetyka absolwent potrafi - obowiązują od 01.10.2013 r.— [więcej]

 

Efekty kształcenia dla kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
–studia pierwszego stopnia–

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności absolwent potrafi - obowiązują studentów rozpoczynających studia przed 01.10.2018 r.— [więcej]

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności absolwent potrafi - obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2018 r.— [więcej]

 

Efekty kształcenia dla kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności
–studia drugiego stopnia–

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności absolwent potrafi - obowiązują studentów rozpoczynających studia przed 12.03.2018 r. — [więcej]

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności absolwent potrafi - obowiązują studentów rozpoczynających studia od 12.03.2018 r. — [więcej]

 

Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznastwo
–studia pierwszego stopnia–

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Towaroznawstwo absolwent potrafi - obowiązują od 01.10.2013 r.— [więcej]

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies