KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Oprogramowanie

 

Microsoft Imagine for Students

Wydział Technologii Żywności uczestniczy w programie Microsoft Imagine (dawne MSDN Academic Alliance), dzięki któremu może udostępniać studentom oraz pracownikom wybrane legalne (do celów edukacyjnych) oprogramowanie firmy Microsoft. W celu założenia konta dostępowego należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką oraz wypełnionym formularzem do administratora (pokój 0-36P).

 

Ogólne warunki korzystania z oprogramowania:

 • Korzystając z oprogramowania zawartego w Microsoft Imagine, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych.
 • Nie wolno go używać do budowania infrastruktury IT na uczelni (np. nie wolno go używać jako serwera wydziałowego, do obsługi własnych systemów administracyjnych lub informatycznych, nie mogą z nich korzystać pracownicy administracyjni).
 • Oprogramowanie z DreamSpark Premium może być pobrane przez pracowników wydziału oraz studentów o ile zakres studiowanych przedmiotów wymaga wykorzystania oprogramowania oferowanego w ramach licencji DreamSpark.
 • Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać oraz instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Wydziału.
 • System operacyjny – może być pobrany jedynie wówczas, gdy jego celem jest pobranie i nauczanie innego bardziej zaawansowanego produktu firmy Microsoft (np. Visual Studio). Pobranie systemu operacyjnego jedynie w celu uruchomienia komputera bądź zainstalowania na nim tylko innego oprogramowania firmy konkurencyjnej będzie traktowane, jako niezgodne z Licencją.
 • Na komputerach prywatnych (studentów i pracowników naukowych) możliwe jest zainstalowanie systemu operacyjnego jako upgrade istniejącego systemu – musi być na nim zainstalowana już legalna dowolna poprzednia wersja systemu Windows. Instalowanie systemu operacyjnego na „nagich” komputerach jest niezgodne z licencją.
 • Każdy produkt stworzony za pomocą oprogramowania z DreamSpark Premium może być oferowany lub wykorzystywany komercyjnie wyłącznie po zakupie odpowiednich licencji danego oprogramowania wykorzystanego podczas tworzenia produktu. Jedynym wyjątkiem jest publikowanie i sprzedaż aplikacji Windows 8, Windows Phone i Gier w Microsoft Windows Store, do którego studenci mają w ramach DreamSpark bezpłatny dostęp.
 • Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania DreamSpark Premium. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając Windows 7 z DreamSpark Premium, nie można go uaktualnić do Windows 8). Nie może także instalować tego oprogramowania od nowa (np. Po formatowaniu dysku lub po jego wymianie).
 • Szczegółowa licencja DreamSpark Premium znajduje się na stronie https://dreamspark.com/Institution/DSP-EULA.aspx (wersja anglojęzyczna) i jest najważniejszym dokumentem dotyczącym zasad licencjonowania.

 

Warunkiem przystąpienia do programu jest pozostawanie aktualnie na liście studentów naszego Wydziału, zapoznanie się z warunkami licencji (EULA) Microsoft oraz zaakceptowanie warunków licencji. Osoby zgłaszające się do korzystania z Microsoft Imagine, podpisem pod formularzem zgłoszeniowym akceptują warunki EULA DreamSpark.

 

Dostępne oprogramowanie:

 • Access 2007 (Polish)
 • OneNote 2007 (Polish)
 • Project Professional 2007 (Polish)
 • Visio Professional 2007 (Polish)
 • Visual Studio 2008 Express Edition with SP1
 • Visual Studio 2008 Professional Edition (x86 and x64 WoW) - DVD
 • Windows 7 Professional (x64 - 64 bit) - DVD (Polish)
 • Windows 7 Professional (x86 - 32 bit) - DVD (Polish)
 • Windows Vista Business 64bit DVD (Polish)
 • Windows Vista Business DVD with SP1 (Polish)
 • Windows XP Professional with SP3 (Single User) ISO Image (Polish)

 

Strona platformy Microsoft Imagine

Instrukcja "krok po kroku" pobrania z platformy i instalcji programu Visio

 

 

Statistica

Studenci oraz pracownicy Wydziału Technologii Żywności mogą korzystać z zakupionej przez uczelnie licencji programu Statistica.
Program można pobrać ze strony - Pobierz

 


Aby otrzymać kody instalacyjne należy się zarejestrować na stronie StatSoft Polska

W celu uzyskania kodu przedłużającego działanie programu Statistica na rok 2017/2018 proszę o kontakt mailowy Marek.Szelag@ur.krakow.pl
Kody przedłużające działają do 31.05.2018 r.

 

Office 365

Na Uniwersytecie Rolniczym został uruchomiony dostęp do usługi Office 365 w darmowym planie A2 dla instytucji edukacyjnych.
Office 365 daje możliwość tworzenia dokumentów (Word), arkuszy kalkulacyjnych (Excel), prezentacji multimedialnych (PowerPoint), to dostęp do poczty e-mail (Outlook), dokumentów, kontaktów i kalendarzy niezależny od lokalizacji. Wykorzystując Office Web Apps, stworzymy takie same dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub prezentacje jak w wersjach instalowanych.
Obsługa dowolnego programu możliwa jest tylko za pomocą przeglądarki, dzięki czemu dostęp do własnych programów i plików uzyskamy na dowolnym komputerze. Office 365 Edu A2 jest dostępny z dowolnego miejsca, zawsze tam gdzie jest tylko dostęp do Internetu.
Office 365 działa na komputerach PC i tabletach z systemem Windows XP i nowszych, na komputerach Mac z systemem Mac OS X w wersji 10.6 i nowszych oraz na iPadach z systemem iOS w wersji 7.0 i nowszych, oraz na tabletach z systemem Android w wersji KitKat 4.4 i nowszych.

Dostęp do usługi Office 365 pod adresem http://portal.office.com

Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Rolniczego zainteresowani możliwością skorzystania z oprogramowania Office 365, zobowiązani są do wysłania wiadomości mail ze służbowego konta pocztowego. W wiadomości mail proszę wpisać w polu adresatów:a.hilczer@ur.krakow.pl, w.dyrek@ur.krakow.pl, temat: Office365

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies