KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Erasmus+

W akcji "Mobilność edukacyjna" w programie Erasmus+ możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wyjazdy studentów i pracowników uczelni - więcej

Zwiększenie mobilności studentów to również wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu Erasmus+. Czytaj niżej lub w zakładce Praktyki.

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oferuje kursy dla studentów obcojęzycznych, prowadzone w języku angielskim - więcej

Faculty of Food Technology, University of Agriculture in Krakow, Poland, offers foreign students courses taught in English - more

 

WYJAZD NA STUDIA ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Koordynatorzy wydziałowi:

1. dr hab. inż. Aneta Kopeć;

pok. 1.93;

tel. 12 662 48 18;

e-mail: aneta.kopec@urk.edu.pl

2. dr n. med. Ewa Piątkowska (z-ca koordynatora wydziałowego);

pok. 1.13;

tel. 12 662 48 31;

e-mail: ewa.piatkowska@urk.edu.pl

 

Każdy student może wyjechać na studia zagraniczne maksymalnie na okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 12 miesięcy studia inżynierskie + 12 miesięcy studia magisterskie + 12 miesięcy studia doktoranckie).

 

Plan działania:

 1. Decyzja: chcę wyjechać na studia za granicę!
 2. Wybieram uczelnię — patrz lista uczelni partnerskich erasmus.ur.krakow.pl
 3. Zgłaszam chęć wyjazdu — wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata
 4. Biorę udział w rekrutacji

 

Terminy rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2017/2018:

Rekrutacja zakończona

 

Terminy rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2017/2018:

Spotkanie informacyjne z Uczelnianym Koordynatorem programu ERASMUS + - grudzień 2017 termin podany w ogłoszeniu.

 1. Termin złożenia dokumentów u Koordynatora Wydziałowego – data zostanie podana w osobnym ogłoszeniu.
 2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: - po zakończonej rekrutacji – dokładne informacje zostaną wysłane na adres mailowy podany przez kandydatów w złożonych dokumentach. Do rozmowy kwalifikacyjnej należy przygotować informację o wybranych przedmiotach, które byłyby realizowane w ramach programu ERASMUS (z liczbą ECTS). Wymagana liczba punktów wynosi 30. Rozmowa kwalifikacyjna będzie odbywała się w języku obcy, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni, do której kandydat zgłasza chęć wyjazdu (j. angielski; j. niemiecki).
 3. Maj 2018 - podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

 

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela:
mgr Dominika Dankiewicz — kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR;
e-mail:d.dankiewicz@ur.krakow.pl
tel.: 12 662-42-03

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do programu (Załącznik 1).
 2. List motywacyjny.
 3. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (język angielski lub język urzędowy jednostki przyjmującej) na poziomie B2 lub wyższym. Akceptowany jest również dokument ze Studium Języków Obcych.

 

WYJAZD NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Koordynatorzy wydziałowi:

1. dr hab. inż. Aneta Kopeć;

pok. 1.93;

tel. 12 662 48 18;

e-mail: aneta.kopec@urk.edu.pl

2. dr n. med. Ewa Piątkowska (z-ca koordynatora wydziałowego);

pok. 1.13;

tel. 12 662 48 31;

e-mail: ewa.piatkowska@urk.edu.pl

 

Każdy student może wyjechać na praktyki na okres 2-3 miesięcy na każdym stopniu studiów (np. 3 miesięcy studia inżynierskie + 3 miesięcy studia magisterskie + 3 miesięcy studia doktoranckie).

 

Plan działania:

 1. Decyzja: chcę wyjechać na praktykę.
 2. Szukam miejsca.
 3. Zgłaszam chęć wyjazdu — wypełniony Formularz zgłoszenia kandydata składam u Koordynatora Wydziałowego — dostępny na stronie internetowej erasmus.ur.krakow.pl - Załącznik 1
 4. Biorę udział w rekrutacji

 

Rekrutacji na wyjazd w roku akademickim 2017/2018:

Uwaga!!! Są jeszcze wolne miejsca na 3 miesięczne praktyki za granicą w roku 2017

 

 

 1. Termin złożenia dokumentów u Koordynatora Wydziałowego – data zostanie podana w osobnym ogłoszeniu.
 2. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: - po zakończonej rekrutacji – dokładne informacje zostaną wysłane na adres mailowy podany przez kandydatów w złożonych dokumentach.
 3. Maj 2018 - podsumowanie rekrutacji i rozpoczęcie przydzielania grantów w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

 

Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela:
mgr Dominika Dankiewicz — kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR;
e-mail:d.dankiewicz@ur.krakow.pl
tel.: 12 662-42-03

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do programu (Załącznik 1). Dotyczy zarówno wyjazdu na studia jak i na praktyki. Średnia ocen dotyczy ostatniego semestru, w przypadku studentów drugiego stopnia dodatkowo średnia ze studiów inżynierskich.
 2. List motywacyjny.
 3. Zgoda jednostki przyjmującej na praktyki (np. kopia e-mail ze zgodą na przyjęcie praktykanta).

Student sam szuka miejsca, w którym chciałby odbyć praktyki.

 

WYJAZD NAUCZYCIELI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Termin składania wniosków podawany jest po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu rekrutacji z Biura Rektora. Dokumenty  tj. indywidualny Program Nauczania, należy składac u Wydziałowergo Koordynatora Programu Erasmus+  
Pozostałe dokumenty (po przyznaniu środków) należy złożyć u mgr Dominiki Dankiewicz.

Dokumenty do pobrania: erasmus.urk.edu.pl
     Informacji na temat przyznanych grantów wyjazdowych udziela:
     mgr Dominika Dankiewicz — kierownik Biura Wymiany Międzynarodowej UR;
     e-mail:dominika.dankiewicz@urk.edu.pl
     tel.: 12 662-42-03.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies