KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

Czerwiec 2018
Udostępnij:

Remont-dziekanat


Prace remontowe w Dziekanacie
W związku z planowanymi w okresie wakacyjnym pracami remontowymi w pomieszczeniach Dziekanatu informujemy o możliwych utrudnieniach związanych z wydawaniem niektórych dokumentów (m.in. nieodebrane dyplomy ukończenia studiów, kserokopie wniosków studentów itp.).

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia możliwości przygotowania do odbioru dokumentów.

EGZAMINY MAGISTERSKIE 2018

  • składanie dokumentów w Dziekanacie do obrony do dnia 09.07.2018r.
  • egzaminy magisterskie odbywają się do 13.07.2018r.
  • studenci ostatniego roku studiów II stopnia, którzy nie złożą w tym terminie egzaminu dyplomowego zobowiązani są do złożenia podania o przedłużenie terminu składania pracy - najpóźniej w dniu 13.07.2018r. - nie złożenie podania skutkuje wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów. Podanie dostępne na stronie: http://wtz.ur.krakow.pl/zasoby/8/Podanie_o_przedluzenie_terminu_skladania_pracy_dyplomowej.pdf (termin złożenia pracy można przedłużyć maksymalnie do dnia 20.09.2018r.)
  • egzaminy magisterskie po wakacjach rozpoczynają się od 03.09.2018r. - składanie prac 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies