KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Technologii Żywności

Wydarzenia

Wrzesień 2017
Udostępnij:


Ważna informacja dla Studentów


W związku ze zmianą Regulaminu Studiów oraz wejściem w życie z dniem 1 października 2017r. Zarządzenia Rektora nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017r. Dziekanat przedstawia najważniejsze zmiany dotyczące wpisów na semestr:

  • Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich może dokonać wpisu warunkowego na następny semestr studenta, który łącznie ma niezaliczone co najwyżej 3 moduły zajęć z semestru podlegającemu zaliczeniu i wcześniejszych, przy czym ich łączny wymiar punktów ECTS nie może być większy niż 14.

 

  • Wysokość opłat za usługi edukacyjne:

Tu podaj tekst alternatywny

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies